Main image

BELvue museum

Waar

Paleizenplein 7
1000 Brussel

Over deze organisator

In het BELvue ontdekken leerlingen België en zijn geschiedenis op een interactieve manier en kunnen ze workshops rond burgerschaps, democratie, justitie, media, financiële educatie en koloniale geschiedenis volgen. In de workshops wordt ernaar gestreefd jongeren te sensibiliseren voor politiek, burgerschap en de uitdagingen van de representatieve democratie. Gratis (reservatie www.belvue.be).