Recrecreatief Knooppunt Barisdam

Recreatief Knooppunt Barisdam

Waar

Recreatief Knooppunt Barisdam

Barisdamstraat (thv de brug over Handzamevaart)
8610 Werken (Kortemark)

Over deze locatie

Aan de Barisdambrug in de Barisdamstraat in Werken vind je een picknick-rustbank, ponton voor individuele kajakkers en een infobord over de broeken. Barisdam is het kruispunt van verschillende recreatieve wegen: zowel het provinciaal fietsroutenetwerk, de molenroute, de plattelandskijkroute als de Natte Broekenroute en ook de vaarroute voor niet-gemotoriseerde vaartuigen naar Diksmuide, kruisen elkaar op deze plek. Van oudsher was Barisdam een landing, een plaats waar grote platboten die uit Diksmuide kwamen met hun waren, aanmeerden om de handelswaren over te laten in kleinere bootjes om ze via de kronkelende beken verder landinwaarts te kunnen brengen. Als kajakker kan je elke dag tussen 1 juli en 1 oktober het ponton gebruiken om vanaf daar naar Diksmuide te varen. Daar de zone Europees richtlijngebied is, worden de bezoekers gewezen op het bewaren van de rust van de fauna en flora. In de winterperiode wordt het ponton weggehaald. Dit knooppunt werd gerealiseerd dankzij subsidies van provincie West-Vlaanderen, de steun van Westtoer en in samenwerking met stad Diksmuide, het Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij. Ook in Diksmuide werden er 2 pontons aangelegd, nl. bij de 3 Mussen en de Einsdijk. Waar op letten bij het kajakken? Gezien de afvaarten plaats vinden op natuurlijke waterlopen in de open ruimte, veelal in beschermde zones, is het belangrijk dat alle vaarders het nodige respect hebben voor dit natuurlijk kader. Alle partners ondersteunen volgende gedagsregels bij afvaarten:  Enkel toegelaten vanaf 1 juli tot 1 oktober  Vanaf zonsopgang tot een half uur na zonsondergang  Enkel voor niet-gemotoriseerde vaartuigen  Enkel de aangeduide route op het plan mag gebruikt worden  Hou de oever schoon en neem je afval mee; • Respecteer de natuur en verstoor de planten en dieren op en rond het water niet; • Bewaar de stilte en rust (o.m. verbod op radio’s en versterkers); • Ga alleen te water via de steigers en op de aangeduide in- en uitstapplaatsen; • Informeer op voorhand waar en wanneer je mag varen; • Gelieve niet te varen bij een te hoge of te lage waterstand; • Respecteer andere gebruikers; • Draag steeds een zwemvest en pas je kledij aan, zowel aan de watertemperatuur als aan de buitentemperatuur; • Vaar bij voorkeur met anderen, in geval van problemen kan iemand je allicht helpen;