GC Nekkersdal

Waar

GC Nekkersdal

Emile Bockstaellaan 107
1020 Laken

Over deze locatie

Nederlandstalig cultureel centrum voor de Brusselse deelgemeente Laken. Hiervoor bouwt de vzw een programma uit dat minimaal gestoeld is op vier basisfuncties: onthaal van, informatie en dienstverlening aan burgers en verenigingen; culturele spreiding, productie en uitstraling; educatie en permanente vorming; studie, advies, overleg, belangenbehartiging en actie.