Wedstrijdreglement

Deze wedstrijdregels gelden wanneer je meedoet met een wedstrijd op UiTinVlaanderen.be. Dat kan ook een wedstrijd van UiTmetVlieg of UiTX zijn. Door deel te nemen, aanvaard je dit reglement en de beslissingen van de wedstrijdleiding.

De organisator van deze wedstrijd is publiq, de vzw achter (onder meer) UiTinVlaanderen, die ondersteuning krijgt van de Vlaamse overheid om mensen inspiratie te geven voor hun vrije tijd. 

1. Wie kan deelnemen?

Iedereen met een geldig e-mailadres, toegang tot het internet, die in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd is en zich kenbaar maakt met geldige naam en e-mailadres kan meespelen.

Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: spelers die niet in België, Nederland of Frankrijk gedomicilieerd zijn, personeelsleden van publiq vzw of van andere bedrijven of organisaties die betrokken zijn bij de wedstrijd en familieleden van deze personeelsleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

 

2. Wat moet je doen om deel te nemen?

De wedstrijden worden gratis aangeboden. Deelname vereist wel dat je aanmeldt op UiTinVlaanderen.be. De deelnemer verstuurt vervolgens zijn gegevens via het wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina van UiTinVlaanderen.be:

  • antwoorden op de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag
  • persoonlijke gegevens: Je UiTID (persoonlijke identificatie), voornaam, naam, e-mailadres, straat, gemeente en land. Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn en komt je niet in aanmerking voor een prijs.

Iedere speler speelt individueel en kan slechts eenmaal deelnemen op basis van je UiTiD. Per wedstrijd wordt maximaal één winnaar per postadres toegekend.

 

3. Tot wanneer deelnemen?

Elke wedstrijd heeft altijd een duidelijk gecommuniceerde einddatum. Maar die kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd worden door de organisator.  

 

4. Winnaar(s) en prijzen

  • Aan elke wedstrijd zijn een of meerdere prijzen verbonden. Die gaan naar de deelnemers die op een geldige wijze de wedstrijdvragen hebben ingevuld én die het juiste antwoord op de schiftingsvraag juist of het dichtst benaderd hebben. 
  • De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.
  • Elke winnaar wordt persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs of krijgt meer info over hoe de prijs verzonden wordt. In geval van een toegangsbewijs voor een activiteiten wordt de naam van de winnaar meestal opgenomen op de gastenlijst. 
  • In sommige gevallen wordt een prijs per post verstuurd, of door een partner (uitgeverij, organisator of ander bedrijf) verder afgehandeld. publiq is niet verantwoordelijk voor die verdere afhandeling.
  • Over wie de wedstrijd wint, wordt niet gecommuniceerd, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail. Tenzij met de winnaar zelf, natuurlijk.

 

5. Niet gewonnen? Een geschil?

Deelnemen aan een wedstrijd doet geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van publiq vzw. Elke aansprakelijkheid vanwege publiq vzw tegenover de deelnemers is uitgesloten. publiq vzw aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle deelname bv. door technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de inzending.

Klachten of geschillen rond de wedstrijd worden behandeld door publiq vzw. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn. Geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.

Als een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

 

6. Privacy

publiq vzw verwerkt je gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). Meer details lees je in het privacybeleid van UiTinVlaanderen.

Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, behalve voor de eventuele afhandeling van de prijs die je won. In dat geval worden je gegevens louter met dat doeleinde door de derde partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.