MY AUGUST FEELS LIKE DECEMBER

Zuidpool - Long Day's Journey into Night

Over deze activiteit

'MY AUGUST FEELS LIKE DECEMBER' wordt een multidisciplinaire performance en installatie waarin individuele rouwervaringen een gemeenschappelijk karakter krijgen door een ruimte te bouwen waarin rouw op aanvaardbare wijze met anderen kan worden gedeeld. Vertrekkend vanuit de herinnering belichaamt en materialiseert het artistieke team individuele rouw en vervreemding van de wereld waarna ze zichzelf zowel fysiek als emotioneel transformeren. Ze onderzoeken hoe hun eigen lichaam reageert op verlies, maar ook hoe een overlijden ruimte kan scheppen voor groei en ontwikkeling als individu. De noodzaak om 'MY AUGUST FEELS LIKE DECEMBER' te realiseren komt voort uit Pieters persoonlijke ervaring met het verlies van zijn ouders, en hoe dat hem als mens vormt binnen een voortdravende maatschappij die weinig ruimte laat voor introspectie en expressie omtrent verlies. Rouw en verdriet zijn gevoelens waar iedereen vroeg of laat op hun eigen manier mee te maken krijgt. De missie van dit project is om individuele ervaringen van verdriet te verbinden en ze een artistiek en gemeenschappelijk kader te bieden. 'MY AUGUST FEELS LIKE DECEMBER' creëert een ruimte van reflectie waar de metamorfose van het individu ruimte maakt voor collectieve transformatie. Waar het acceptabel wordt om verdriet te delen. Waar individuele rouw een gemeenschappelijk karakter krijgt. Waar de bezoeker getroost kan worden door de gedeelde ervaring met een vreemde. Pieter vertrekt voor dit project dicht bij en vanuit het bewegende lichaam, maar relateert het aan enkele andere disciplines. Het centrale medium dans resoneert in digitale videokunst, geluidsontwerp, scenografie, kostuum- en lichtontwerp en nodigt de bezoeker uit tot een geëngageerde aanwezigheid. Al deze media samen spelen een even grote rol in de universele betekenis van het werk. 'MY AUGUST FEELS LIKE DECEMBER' wordt een intieme ervaring tussen de bezoekers en de performers. Samen worden ze één gemeenschap waar troost en hoop de boventoon voeren. Na twee weken resideren in Zuidpool deelt Pieter Desmet zijn work-in-progress met u. CREATIE Pieter Desmet | DANS Martha Gardner, James Hall, Meron Verbelen & Pieter Desmet | DIGITALE VIDEOKUNST James Hall | GELUIDSONTWERP David Poltrock | SCENOGRAFIE & KOSTUUMONTWERP Chris Snik | DRAMATURGIE Katleen Van Langendonck | ARTISTIEK ASSISTENT Robbe Vandenven | ADVIES Steffi Mennen & Jonathan De Maeyer | PRODUCTIELEIDING Pauline Van Nuffel | PRODUCTIE Persona | COPRODUCTIE DansBrabant & De Spil | MET DE FINANCIËLE STEUN VAN de Vlaamse overheid, Grensverleggers/deBuren & De Veerman | RESIDENTIES WALPURGIS/deFENIKS, Zuidpool, C-TAKT, VONK, Het Huis Utrecht & Ultima Vez

Waar en wanneer?

Kies uit verschillende data en locaties.