BIRDS

Ultima Vez - Birds

Over deze activiteit

“Er is een hele wereld buiten de danszalen die nog geen toegang heeft tot theater en dans” zegt Seppe Baeyens. Met Birds trekt hij naar buiten om van de publieke ruimte een dramatische ruimte te maken. Hoe verhouden performers, voorbijgangers en publiek zich in deze genereuze, sociale choreografie? Hoe vorm je een tijdelijke gemeenschap? Dat is een vraag die Seppe Baeyens al even bezighoudt. Zijn zoektocht leidde tot de geslaagde en ontroerende voorstellingen Tornar (2015) en INVITED (2018). Voor zijn nieuwe creatie Birds treedt hij buiten de muren van het theatergebouw en gaat hij samen met een groep performers en muzikanten de openbare ruimte in. De normale loop der dingen wordt daar onderbroken – soms onzichtbaar, dan weer overduidelijk. In speelse interacties tussen toeschouwers, participanten en toevallige voorbijgangers ontstaan steeds opnieuw verrassende composities waarbij iedereen van invloed blijkt te zijn op het geheel. Birds is een genereuze, sociale choreografie op zoek naar verbinding en verbeelding. In Birds wil Seppe Baeyens ook het creatieproces zelf verbreden en diversifiëren. Hij vroeg Martha Balthazar en Yassin Mrabtifi om samen met hem de voorstelling te maken en te begeleiden.

Waar en wanneer?

Kies uit verschillende data en locaties.