Messias Tour

Jaouad Alloul - Messias

Over deze activiteit

Jaouad Alloul verrast ons met een uniek debuut, gewijd aan verlies en overtuiging. En net zoals de artiest laat ‘Messias’ zich niet in een hokje plaatsen. Het album staat bol van nummers die zich uiteenlopend laten omschrijven als soul, pop, R&B en gospel.
De mens is steeds op zoek. Voor vele mensen wijst een Messias de weg naar antwoorden. Hoe groter en talrijker de vragen, hoe welkomer de bewegwijzering door de Messias. Nadat hij als jonge twintiger de Islam de rug toekeerde, bleef Jaouad op zoek. Verschillende antwoorden markeerden zijn levensweg, verschillende vragen bleven zijn pad kruisen. Dit innige samenspel van vragen en antwoorden doorheen Jaouads leven vormt de ruggengraat van het album ‘Messias’. Net als Jaouad zelf laat ook ‘Messias’ zich niet in een hokje wurmen. Het album staat bol van nummers die zich uiteenlopend als soul, pop, R&B en gospel laten omschrijven. Zijn muziek wordt gedreven door een combinatie van spontane vondsten en melodieën die zich recht een weg naar uw oor wurmen. Met ‘Messias’ heeft Jaouad bijzondere aandacht voor zijn eeuwige fascinatie voor God, Jezus, de maagd Maria en bij uitbreiding de katholieke Kerk. De messiasfiguur, die ook in de Islam van betekenis is, en de eeuwenlange invloed van de Kerk op onze kunst- en cultuurbeleving zijn bepalend voor de rijke muzikale woordenschat en beeldtaal van ‘Messias’.

Waar en wanneer?

Kies uit verschillende data en locaties.