Gemeenteraad

Gemeente Merksplas - Gemeente- en OCMW-raad

Over deze activiteit

De Merksplasse gemeenteraad vergadert voorlopig nog in het Gemeenschapscentrum. Je bent van harte uitgenodigd het openbare gedeelte bij te wonen. Omdat we rekening houden met de coronamaatregelen vragen we je om je aanwezigheid op voorhand te bevestigen via info@merksplas.be. Dan zetten we een stoel voor je klaar. De Merksplasse gemeenteraad bestaat uit het college van burgemeester en schepenen en de verkozen raadsleden. De gemeenteraad vergadert minstens 10 maal per jaar. De openbare zitting kan iedereen bijwonen. De geheime zitting, waar er gesproken wordt over personen, benoemingen e.d., mag je niet bijwonen. Toehoorders van de vergadering hebben geen spreekrecht. Via de GO-raM, de gemeente- en OCMW-raadsagenda Merksplas, krijg je elke maand een overzicht van de agendapunten en een beknopte, verstaanbare toelichting. Een abonnement vraag je aan bij de dienst communicatie. De agenda wordt hoofdzakelijk opgesteld door het schepencollege. Toch kunnen ook raadsleden agendapunten voordragen. Dit kunnen ze tot drie dagen voor de gemeenteraad. Ook tijdens de gemeenteraad kan er, zij het enkel bij hoogdringendheid, nog afgesproken worden om een bepaald punt te behandelen. Twee derde van de aanwezige raadsleden moet hier wel mee akkoord zijn. De agenda van de zitting kan je nalezen op: https://www.merksplas.be/activiteitendetail.aspx?id=1044

Waar en wanneer?

Kies uit verschillende data en locaties.