verbinding

Bla Bla - 10-daagse BASISopleiding Geweldloze Communicatie

Over deze activiteit

Eerlijke contacten, voedende relaties … van gelijk naar geluk Doelstellingen Met dit traject willen we niet enkel een basisopleiding geven maar vooral de mogelijkheid bieden om geweldloosheid te integreren in je persoonlijk leven en/of je professioneel leven. Uitgangspunt ‘Geweld is een tragische uiting van onvervulde behoeftes.’ ‘Hoe duidelijker we zijn over wat we willen, des te waarschijnlijker is het dat we het krijgen.’ ‘Maak onderscheid tussen ‘geven vanuit het hart’ en ‘handelen vanuit schuldgevoel’. ‘Wie een eis hoort, ziet vaak maar twee mogelijkheden: zich onderwerpen of rebelleren.’ De hieronder opgesomde thema’s zijn een grove schets en worden mee bepaald door de thema’s die in de groep aan de orde zijn. Module 1: Focus op mezelf Inzicht in het ontstaan van conflicten/geweld, bewustwording van de eigen patronen; het vaststellen van de individuele leerbehoeften; het 4-stappenmodel: het kader waaruit de rest van de jaartraining wordt opgebouwd; het vertalen van oordelen naar hun ware betekenis (onvervulde behoeften); zelfmededogen als opstap naar echte verbinding, ook met de ander; het verruimen van je mogelijkheden om eigen verantwoorde-lijkheid op te nemen. Module 2: Focus op ‘jij’ en de uitwisseling ‘ik en jij’ De helende kracht van empathie: van luisteren om te reageren naar luisteren om te begrijpen, luisteren op vier manieren en kennismaking met de giraf en de jakhals; van conflict naar synergie, win-win; authentiek delen, dans der tegengestelde behoeften. Module 3: Verdere uitdieping van ‘ik en jij’ en oefenen van de basisvaardigheden Verbindende verzoeken als sleutel tot verbinding; ontvangen en geven van feedback; moeilijke gesprekken; eerlijk uiten versus feedback geven; oefenen, oefenen, oefenen … Module 4: weerbaarheid en (M)macht Van macht naar kracht; keuzes maken; omgaan met een nee; nee-antwoorden; hoe verbindend leiding geven, gezag vanuit een meerdere functie. Module 5: omgaan met (eigen) kwaadheid, schaamte, schuld en pijn Onderzoeken van eigen overtuigingen; de ware aard van kwaadheid; het innerlijk en ‘uiterlijk’ proces van kwaadheid; het onderscheiden van verantwoordelijkheden; het zelfvergevingsproces (oordelen met betrekking tot jezelf); het vergevingsproces (oordelen/pijn in contact met de ander).

Waar en wanneer?

Kies uit verschillende data en locaties.