Sint Sebastian Kerk

Sint Sebastian Kerk

Waar

Sint Sebastian Kerk

Kerkstraat 1
1630 Linkebeek

Over deze locatie

Er zijn rondleidingen gepland: - 15.00 uur: rondleiding in de kerk (in het Frans) - 15.30 uur: rondleiding in de kerk (in het Nederlands) - 16.00 uur: presentatie van het Gulden Boek (in het Frans) - 16.30 uur: presentatie van het Gulden Boek (in het Nederlands) Ingedeeld bij Koninklijk Besluit van 6 maart 1976 wegens zijn historisch belang en zijn artistieke waarde. De indeling omvat de kerk, de ommuring en de trappen. De oorsprong van de kerk dateert van tussen 900 en 1190. Vóór de huidige kerk werden twee kerken gebouwd. In de eerste plaats een Romaanse kerk uit de 13de eeuw, waarvan het portaal, het schip en de toren tegenwoordig deel uitmaken. Twee eeuwen later werden de twee dwarsbeuken en het koor toegevoegd, gevolgd door de twee zijbeuken. De sacristie werd gebouwd in 1751. In 1778 werd de kerk afgebroken, met uitzondering van de twee transepten en de muur langs de sacristie. Ze werd herbouwd volgens de huidige plattegrond door de kalksteen te hergebruiken en metselwerk toe te voegen. De begraafplaats rond de kerk werd rond 1965 buiten gebruik gesteld en verplaatst naar Holleken. Alleen het graf van de honderdjarige vrouw, die tegen de kerk staat, blijft over. Infopunt : 11/09/22 tussen 10u en 18u, Gemeenteplein 2