zicht vanaf het kerkhof

Sint-Jan-Baptist en -Evangelistkerk

Waar

Sint-Jan-Baptist en -Evangelistkerk

Sint-Janskerkhof z. nr.
2800 Mechelen

Over deze locatie

De Sint-Jan-Baptist en -Evangelistkerk groeide uit een 13de-eeuwse wijkkapel, die vooral tijdens de 15de eeuw werd uitgebreid tot de huidige kerk in een sobere Brabantse gotiek. Tijdens de godsdiensttroebelen van de tweede helft van de 16de eeuw verdween zowat de hele toenmalige interieuraankleding. De belangrijkste uitzonderingen hierop zijn twee monumentale muurschilderingen van Sint-Christoffel en Sint-Joris - gedateerd rond 1400 - die in 2008 ontdekt werden in de kerktoren. De kort na 1585 gestarte heraankleding werd bespoedigd door de giften van rijke parochianen, in veel gevallen leden van de Grote Raad van Mechelen (1504-1797). Het overwegend barokke interieur is dan ook van een uitzonderlijk niveau. Zo omvat de rijke verzameling schilderkunst onder andere Rubens' drieluik Aanbidding van de Wijzen, erkend als Vlaams Topstuk. In 1644 werden de oratoren aangesteld om de eredienst te verzorgen in de kerk, die ze vooral in de 18de eeuw lieten moderniseren. In de kerk bevindt zich een schat aan 17de-eeuws en 18de-eeuws beeldhouwwerk, waaronder een preekstoel en kerkmeestersbanken van Theodoor Verhaegen en armenmeestersbanken en een orgelbuffet van Pieter Valckx. Tijdens de 19de en de 20ste eeuw werd de aankleding in beperkte mate aangevuld en vonden ook enkele herstelcampagnes plaats. De laatste grote buitenrestauratie dateert van 2008-2011. In 2017 werd een interieurrestauratie opgestart, die in augustus 2018 voltooid werd.