U bent hier:

Warme winteravond in 't Dijleland : Er is leven op het kerkhof + Tiny Forests

Ook de komende herfst en winter verwelkomen we je graag in het deelgemeentehuis van Heverlee voor een boeiende reeks lezingen. Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis! We starten telkens om 20.00u en laten gedurende twee uur een specialist in zijn of haar werkdomein aan het woord. Het belooft weer een leerrijk programma te worden!

Deze avond op het programma

Er is leven op het kerkhof

Kerkhoven en begraafplaatsen bevatten vaak bijzondere natuurwaarden. Je vindt er specifieke biotopen die bijna nergens meer te vinden zijn in Vlaanderen: de open zand- en grindbodems die geschikt zijn voor zeldzame pionierplanten en wilde bijen, de onbemeste gazons met schraallandplanten en paddenstoelen en het kalkrijk cement tussen de oude muurtjes waarop muurflora kan gedijen. Met een stop op het gebruik van pesticiden wordt gezocht naar nieuwe beheermethoden. Vaak wordt gedacht aan inzaaien met bloemenmengsels, terwijl dit de aanwezige natuurwaarde niet altijd ten goede komt. Met voldoende kennis over de aanwezige natuurwaarden kunnen concrete handvaten voor een ecologisch beheer worden opgesteld. In deze presentatie nemen we de specifieke fauna en flora van kerkhoven onder de loep en bespreken we verschillende methoden van beheer. Ook lichten we toe hoe de openstelling en het beheer kan zorgen voor een vernieuwde belevingswaarde, met als voorbeeld de stadsbegraafplaats van Leuven. 

Over Tiny Forests, Kleine Bosjes en MiniWouden

De natuurvoordelen die bomen ons bieden zijn talrijk en divers. Bossen zijn hotspots van biodiversiteit en hotspots voor de mens. Én: het zijn favoriete speel- en ontspanningsplekken! Opdat elke Vlaming op wandelafstand van zijn woonplaats zou moeten beschikken over minstens één stukje toegankelijk groen, trachten we gemeenten aan te zetten en te ondersteunen om - kleine bosjes te midden van de bebouwde omgeving - aan te leggen. In het dichtbebouwde Vlaanderen is er weinig ruimte?voor bebossingprojecten, of zo lijkt het toch. In tegenstelling tot wat men zou denken is er niet noodzakelijk een grote oppervlakte nodig om een bosje aan te leggen. Een klein perceel (vanaf 200m²) leent er zich al toe om een multifunctionele groene oase aan te leggen.?Dit kan deel uitmaken van een?publiek park;?een?bestaande speelzone;?een?–?te?vergroenen?- speelplaats; gemeenschappelijke gronden van een wijk;?private?gronden?van particulieren of bedrijven. 

Via het concept van de?MiniWouden?wil ook BOS+ gemeentes ondersteunen om kleine, toegankelijke, speelvriendelijke en?biodiverse?groenvoorzieningen aan te leggen met het oog op een aanbod voor alle gemeentebewoners. Bij de realisatie wordt belang gehecht aan de participatie van lokale burgers, jeugdverenigingen, scholen, bedrijven en overheden.?Hierdoor kunnen we flexibel inspelen op de dromen en wensen van de mensen en kunnen ze zelf een invulling geven aan de groene oase in hun buurt.


Andere data

Organisatie

De Warme Winteravonden zijn een organisatie van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, Natuurpunt CVN en Regionaal Landschap Dijleland vzw, met de steun van de Stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant.

Info

Waar Deelgemeentehuis Heverlee
Waversebaan 66
3001 Heverlee

Hoe geraak ik hier?

Wanneer
tot
Organisatie Natuurpunt CVN
Contact nils.iwens@cvn.natuurpunt.be
0499 90 61 39
Links
Trefwoorden erkend SCVW, Natuurpunt, planten, Duurzame ontwikkeling, natuurbeheer, Biotopen en habitats, mossen en korstmossen, mossen en korstmossen, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud