Vernatting in de Assebroekse Meersen zorgt voor meer diversiteit - wandeling
1 okt
Afgelopen

Vernatting in de Assebroekse Meersen zorgt voor meer diversiteit - wandeling

Kerk van Ver-AssebroekP. Verhaegheplein 13, 8310 Assebroek
Lessenreeks
Geschikt voor alle leeftijden

Info

De Assebroekse Meersen waren vroeger natte hooilanden. Dit betekent dat ze pas laat op het jaar, in juli, konden gemaaid worden. De hooilanden werden gedraineerd en er verschenen akkers en graasweiden. Hierdoor ging de biodiversiteit verloren en er werd ook te veel water afgevoerd. De Vlaamse Gemeenschap is nu eigenaar van een 80 tal hectare en heeft opnieuw het hooilandbeheer ingevoerd. Dit geeft als resultaat dat de biodiversiteit zich gedeeltelijk herstelt. De laatste twee jaren heeft ANB het waterpeil in de winter sterk verhoogd. De Meersen stonden weer blank. Er kan dan meer water in de bodem dringen en het aantal overwinterende eenden nam spectaculair toe. Er is echter een keerzijde, uit de nog bemeste weilanden spoelden veel voedingsstoffen naar de onbemeste percelen waardoor de zeldzame planten in de verdrukking geraken. Er moet een goed evenwicht gezocht worden tussen het verhogen van het waterpeil en het behoud van de zeldzame vegetatie. Activiteit in het kader van klimaatfestival KLIMAX: meer info op www.klimaxbrugge.be.

In samenwerking met Natuurpunt Afdeling Brugge

Begeleiders: Paul Decoene

Wanneer?

tot
Afgelopen

Georganiseerd door

Prijzen en voordelen

BasistariefGratis
UiTPASKansentarief met UiTPAS Regio Brugge Gratis