Tot 25 april 2021

Ukkelberrifun.be @ ydde.be - Floris Van Opstal

Waar?

ydde.be

Toeffelhoek 24
2530 Boechout

Wanneer?

Over deze activiteit

Floris zijn jachtterrein ligt in de thrift shop en op de plaatselijke rommelmarkt. Hij gaat op zoek naar karakteristieke decoratieve vormen en objecten. Deze trekt hij letterlijk en figuurlijk open en vormt zo een nieuwe beeldtaal. Op deze manier ontstaat er een eigentijds glitch-effect.  Deze bedachtzame zoektocht schept een aangenaam evenwicht met zijn jachtige leven als freelancer in de reclamewereld, waar ideeën en concepten slechts van korte duur zijn. Met de “Thrifts on a drift” beelden wil Floris Van Opstal de objecten een nieuw leven schenken in plaats van ze verloren te laten gaan. F l o r i s V a n O p s t a l 2 4 / 2 5 april 2 0 2 1 0 1 / 0 2 mei 2 0 2 1 0 8 / 0 9 mei 2 0 2 1 z a t e r d a g 1 6 . 0 0 u t o t 2 1 . 0 0 u z o n d a g 1 4 . 0 0 u t o t 1 9 . 0 0 u In tussentijd hebben we niet stil gezeten en stellen we u graag het samenwerkingsproject voor met skatefotograaf Sidney Vandendries. Voor SKATEBORD fotografeerde hij talentvolle jonge skateboarders met het door Ukkelberrifun uitgevoerde winnende skateboarddesign van Floris voor het Rijksmuseum te Amsterdam. Wat een schitterend samenspel voor ons eerste Delfts blauwe skatebord! Zin in meer? Kom 25 maart naar Westkaai 71 en meer mee aan @ Locatie Remy voor een meet & greet! V O L G E N D E T E N T O O N S T E L L I N G E N @ y d d e . b e - E l l e n V r i j s e n 1 8 / 1 9 / 2 0 j u n i 2 0 2 1 - P e t e r J a c q u e m y n ( T B C ) u k k e l b e r r i f u n @ y d d e . b e t o e f f e l h o e k 2 4 2 5 3 1 b o e c h o u t V O L G E N D E T E N T O O N S T E L L I N G E N @ l o c a t i e R E M Y W e s t k a a i 7 1 K a t t e n d i j k d o k A n t w e r p e n - M a g a l i P e r b a l & W a l t e r G e e r t s K u n s t r a m e n v a n a f 2 5 a p r i l t e b e z i c h t i g e n O P E N t i j d e n s A N T W E R P A R T w e e k e n d Ukkelberrifun is een kunstinitiatief op unieke locaties. Het biedt een platform aan beloftevolle kunstenaars die op het juiste moment op de juiste plaats passen. Foto's: Kristof Burm

In de kijker

7x met je hoofd in de wolken

Verder lezen 

9x wonderlijke machines ontdekken met kinderen

Verder lezen 

5 musea met een meeslepende audiogids

Verder lezen 

7 musea over harde werkers

Verder lezen 

Bewonder de beroepen van vroeger

Verder lezen 

5 evenementen voor fans van film

Verder lezen 

5 tips voor dit weekend

Verder lezen 

7 vrolijke lentewandelingen

Verder lezen