Songs for the crossing
van tot

Songs for the crossing - liedcyclus van Jeroen D'hoe op gedichten van Stefan Hertmans

Waar?

Drongenhofkapel

Drongenhof 15
9000 Gent

Wanneer?

Prijs

Basistarief: €30.00

Sociaal tarief: €7.00

Studententarief: €7.00

Over deze activiteit

Op het pro­gram­ma staat de cre­a­tie van een nieu­we kamer­mu­ziek­ver­sie van de lied­cy­clus ​“Songs for the Crossing” die Jeroen D’hoe (°1968) op gedich­ten van auteur Stefan Hertmans (°1951) com­po­neer­de voor sopraan, koor en orkest, in opdracht van Flagey (2017). Geïnspireerd voor de unie­ke set­ting van de Drongenhofkapel cre­ëert de com­po­nist spe­ci­aal een nieu­we sobe­re, inti­mis­ti­sche ver­sie voor sopraan, pia­no en strijkkwintet. “Songs for the Crossing” vormt tege­lijk een actu­e­le her­den­king van de Eerste Wereldoorlog én een stil­staan bij de strijd die nog dage­lijks vele men­sen­le­vens tekent, op de vlucht voor oor­logs­con­flict en geweld, twee thema’s die Hertmans’ romans ​“Oorlog en Terpentijn” en ​“De Bekeerlinge” ken­mer­ken, die de inspi­ra­tie vorm­den voor de gedich­ten die in deze lied­cy­clus getoon­zet zijn. De luis­te­raar wordt van­af de eer­ste noot mee­ge­trok­ken in het ver­haal. Hij zit als het ware zelf mee in een boot­je op de Middellandse Zee, naast een moe­der en haar doch­ter die hun situ­a­tie over­schou­wen. Het geweld ligt ach­ter hen; voor hen opent zich dan weer een onze­ke­re toekomst. Dirk Roofthooft draagt de gedich­ten voor, die in de lied­cy­clus gezon­gen wor­den en leest frag­men­ten uit de roman ​“De Bekeerlinge” van Stefan Hertmans. Uitvoerders: Dirk Roofthooft (voor­dracht tek­sten & gedich­ten Stefan Hertmans) Hanne Roos (sopraan) Jeroen D’hoe (com­po­si­tie & piano) Ataneres Ensemble (strijk­kwin­tet)

In de kijker

8x naar de Gentse Feesten met kinderen

7x avontuurlijk overnachten met kinderen

6 festivals waar kinderen welkom zijn

10x genieten van film in openlucht

7 schattenjachten in verrassende musea

5 nieuwe schattenjachten

5x op tocht zonder te wandelen of te fietsen

8x blotevoetenpaden in Vlaanderen

6 culturele zomerbars

5x fietsen langs ijsjes

6 prikkelende activiteiten voor kinderen

7x proeven van een nieuwe hobby in de zomer

7x in de kajak of kano op Vlaamse rivieren

Gent met kinderen: 9 tips voor een vree wijze citytrip

8 festivals op bijzondere locaties

9x wonderlijke machines ontdekken met kinderen

6x zomers (straat)theater

6 concerten op bijzondere locaties

8 concerten voor kinderen

35 gezellige en kleinschalige bioscopen

8 musea met een heerlijke audiogids

7 musea over harde werkers

8x wetenschap en technologie voor kinderen

14 uitstapjes met kinderen bij slecht weer

Mechelen met kinderen: verrassende citytrip

7 vogelkijkhutten voor kleine spotters

De leukste kinderboerderijen

Op citytrip naar Mechelen

12x wandelen met de buggy

10 leuke wandelingen met het gezin

Antwerpen met kinderen: 7 tips voor een speelse citytrip

7x spanning en avontuur voor kinderen

8x avontuurlijk wandelen met kinderen

10x dierplezier met kinderen

Opvallende architectuur die ook kinderen boeit

5 musea voor kleine dierenvrienden

9x geocachen in de natuur en in de stad

8x wandelen langs Vlaamse heuvels

11 speurtochten in het bos of in de stad

Meer dan 30 parken en bossen rond kastelen

8x virtueel op museumbezoek in Vlaamse en Brusselse musea

5 oorlogsmusea in Vlaanderen en Brussel

7 musea midden in de natuur

8 prachtige tuinen om in weg te dromen

De 7 leukste rommelmarkten van Vlaanderen

6x toegankelijk wandelen in het groen

7x erfgoed ontdekken