U bent hier:

Parade - Gentse Feesten 2012

Op zaterdag 14 juli 2012 zullen om 14 uur de Gentse Feesten van start gaan met de officiële Parade. Het belooft alvast een bonte stoet te worden. Zaterdag 14 april 2012 kwam de jury van de Gentse Feesten Parade bijeen om de inzendingen te evalueren en de Parade samen te stellen.
Algemeen
De openingsparade is traditioneel geen stoet opgebouwd rond één thema, maar een smaakmaker, een menukaart van wat de Gentse Feesten te bieden hebben. Sommige deelnemers, zoals reuzen, muziekkorpsen en de Belleman, worden geëngageerd door de Dienst Evenementen en Feesten. De Parade bestaat vooral uit organisatoren die hun activiteiten tijdens de feestweek willen bekendmaken aan het grote publiek. Zowel de aanvraag tot deelname als de geleverde prestatie tijdens de Parade wordt beoordeeld door een jury.

Parade 2012
Tijdens de Parade zal elk jurylid de deelnemende groepen beoordelen op 100 punten. De criteria zijn: originaliteit (40), animatie (30) en uitwerking (30). Indien de uitwerking niet conform het ingediend dossier is, worden 10 punten in mindering gebracht.
De totale prijzenpot bedraagt 12.500 euro. 11.500 euro wordt verdeeld door de jury volgens het principe ‘loon naar werk’. De groepen die geen 30% van de punten behalen, krijgen geen vergoeding. De groepen die tussen 30 en 50% behalen, ontvangen forfaitair 125 euro. De ‘geslaagde’ groepen worden beloond volgens het principe ‘loon naar werk’. Zij krijgen een bedrag toebedeeld volgens het aantal behaalde punten, rekening houdend met de prijzenpot van 11.500 euro.

Publiekswedstrijd
Ook dit jaar mag, naast de beoordeling van de jury, het publiek zijn stem uitbrengen over de meest originele, leuke of in het oog springende groep. De winnaar van de publiekswedstrijd ontvangt 1.000 euro.

Voor de aanvang van de Parade zullen de medewerkers van de Dienst Evenementen en Feesten wedstrijdformulieren uitdelen langs het parcours. Die wedstrijd-formulieren moeten onmiddellijk na de Parade gedeponeerd worden in de wedstrijdurne. Een wedstrijdurne zal aan de infohal op het Emile Braunplein staan, een tweede urne aan de ingang van het Huis van Alijn.

Kandidaturen
De Dienst Evenementen en Feesten schreef in januari 2012 de vele verenigingen aan die actief waren tijdens de Gentse Feesten 2011 met de vraag of ze wilden deelnemen aan de Gentse Feesten Parade 2012.

28 organisatoren hebben een kandidatuur ingediend. Daarvan zijn er vijf nieuwkomers (organisatoren die in 2011 niet hebben deelgenomen) namelijk:
VIVA-SVV & S-PLUS, Oude Vismijn Feest, Bos +, Voetbal in de Stad en Supportersfederatie KAA Gent en Montmartre. Twee organisatoren die deelgenomen hebben in 2011 lieten weten in 2012 niet mee te stappen in de Parade, namelijk Fred Geirnaert en La Scene.

De jury ontving een aanvraag tot deelname van de volgende groepen (in alfabetische volgorde). De groepen in het vet hebben niet deelgenomen in 2011 en zijn dus nieuwe kandidaten.
1. 3-dekkersproducties vzw
2. Bos +
3. Circusplaneet vzw
4. De Stedelijke Clubhuizen voor Senioren
5. Dekenij Heilig Kerst
6. Gentse Buitenband – Landelijke Gilden Gewest Gent
7. Gilde van de Stroppendragers vzw
8. Havenbedrijf Gent
9. Kloaver Viere
10. Koninklijk Poppentoneel Festival
11. Kwasa Kwasa vzw
12. Les Folles de Gand
13. Lieven Debrauwer
14. Montmartre
15. Nomad & Rebel vzw
16. Oba Guiné vzw
17. Oude Vismijn Feest
18. Planeet Mars
19. Sabijn
20. Sosseteit van de Gensche Mannekes Pies twielink
21. ‘t Stroppenteater vzw
22. Teater Exces
23. Theaterplatform Gent vzw
24. Toneelvereniging Nut en Vermaak
25. Travestiespektakel Les femmes fatales vzw
26. Van Daele Compagnie vzw
27. VIVA-SVV en S-Plus
28. Voetbal in de Stad en Supportersfederatie KAA Gent

Alle groepen werden door de jury toegelaten tot deelname aan de Parade.

Er werd via loting beslist welke groep als eerste in de Parade mag lopen en welke groep de Parade mag afsluiten:

Groep op kop: vzw 3-dekkersproducties
Afsluiter: Sabijn

Aangezochte groepen
Volgende groepen worden geëngageerd door de Dienst Evenementen en Feesten voor een totaalbedrag van 13.209,50 euro. Deze groepen nemen niet deel aan de beoordeling van de jury noch aan de publiekswedstrijd.
Plakkaatdragers Gentse Feesten 2012 - Belleman Willy Van de Putte - Orde van de Belleman - Koninklijke Gentse Politieharmonie - Oostvlaamse volkskunstdansgroepen – het Figurentheater, MiramirO, vzw Trefpunt – Sax A Fond – Bataclãn Drumband – La Nouvelle Flibuste en The Caribbean Brass International.

De groepen in het vet zijn groepen die voor het eerst worden geëngageerd door de Dienst Evenementen en Feesten.

Jury
De jury bestaat uit volgende leden:
Marijke Van Driessche, Yvette Lauwaert, Roger Van Bockstaele, Eddy Levis (voorzitter), Eddy Daese, Claude Marissael, Johan De Maeyer, Lut De Paepe en René ‘Dille’ De Schepper.

Parcours
De Gentse Feestenparade zal omwille van de werken op het Emile Braunplein hetzelfde parcours volgen als in 2011. De tribune zal opnieuw op het Bisdomplein staan.

Verzameling en vertrek om 14 uur in de Justus De Harduwijnlaan, Meerhem en Karthuizerlaan met volgend parcours:
Rodelijvekensstraat – Sluizeken – Oudburg – Kraanlei – Kleine Vismarkt – Groentenmarkt – Hoogpoort – Botermarkt - Emile Braunplein –Sint-Baafsplein – Limburgstraat - Maaseikstraat – Bisdomplein (tribune) – Reep (ontbinding).

Bron: UiTinVlaanderen.be

Info

Waar Diverse locaties in Gent
Diverse locaties in Gent z/n
9000 Gent

Hoe geraak ik hier?

Wanneer
Deze activiteit is afgelopen.
Originele datum: zaterdag 14 juli 2012
Organisatie Dienst Evenementen en Feesten – Gentse Feesten
Contact gentinfo@gent.be
+32 9 2101010, +32 9 2101020
Links