Adriaan van Zelst
Van 29 september tot 15 juni

Online cursus : Jaartraining Bewustzijnstherapie

Waar?

Online

2000 Antwerpen

Wanneer?

Prijs

Basistarief: €1,230.00

Over deze activiteit

Online cursus via ZOOM door Adriaan van Zelst. Meer info over hoe inschrijven via de link in contact. Vooraf inschrijven! 12 dinsdagen, 29/9 20/10 10/11 1/12/2020 12/1/2021 2/2 23/2 16/3 27/4 4/5 25/5 15/6 Jaartraining Coaching en zelfcoaching. Er is ook een introductieworkshop op 5 sept, zie ons programma (indien je inschrijft voor de jaartraining na het volgen van de introductieworkshop, wordt het inschrijvingsgeld van de introductieworkshop afgetrokken van het inschrijvingsgeld van de jaartraining) De jaartraining die op 6 sept begint is volzet, maar voor de jaartraining die begint op maandag 28 sept is nog plaats. Doorheen de vele jaren dat Adriaan therapieen heeft gegeven selecteerde hij de best werkende bewustzijnstherapieen. Deze therapieen kunnen toegepast worden als zelfbegeleiding of bij de begeleiding van anderen. Veel klassieke psychotherapieën werken dikwijls zeer traag en hebben vaak relatief weinig effect, zeker als ze de clënt veel laten spreken over zijn probleem, waardoor zijn probleem nog aan kracht wint en dus eigenlijk vergroot. Vaak zijn die therapieën ook heel doelgericht en geven daardoor de cliënt het gevoel niet o.k. te zijn en te moeten veranderen, wat eigenlijk een vorm van veroordeling is, een vorm van verzet tegen wat er is en verzet tegen de wijsheid van het universum. Ze zijn ook gebaseerd op de aanname dat de begeleider of de therapeut het "beter weet" en dat de cliënt dus moet veranderen of zich aanpassen. Voor een aantal cliënten is deze (of zelfs de psychiatrische vaak medicamenteuze benadering) de enige weg om nog enigzinste kunnen functioneren. Maar gelukkig is er een meer eenvoudige, meer aanvaardende weg en meer respectvolle benadering van onszelf en de cliënt mogelijk. Veel psychische problemen vinden hun oorsprong in de pijn en het gevoel van gehele of gedeeltelijke afwijzing die mensen tijdens hun eerste levensfaze hebben opgelopen. In plaats van zich het geschenk te voelen dat hij in essentie is, ervaart de mens zich als "niet o.k.", als een "probleem", als "niet gewenst", als "er niet toe doende" enz.. Om deze "oer"pijn niet meer te moeten voelen ontwikkelt de mens een overlevingsprogramma (dat delen van zichzelf onderdrukt) met als doel minder pijn te ervaren en hopelijk meer aanvaardingte krijgen. Jammer genoeg maken deze programma's onvrij, ondergraven ze het zelfrespect en geven dus problemen. Ook al trachten de overlevingsprogramma's te behoeden voor de afkeuringspijn toch zal men de in het lichaam opgeslagen pijn bij elke trigger steeds opnieuw ervaren. Aandacht voor - en heling van - deze pijn is wat nodig is en helpt. In deze cursus leren we hoe we dat effectief kunnendoen en onszelf of anderen daarin te begeleiden. Anderzijds zullen we tijdens ons leven ook nog andere problemen tegenkomen, maar die wel in onderling verband met elkaar staan. Deze opleiding reikt handvatten aan om onszelf of de cliënt vriendelijk te begeleiden bij het duidelijk krijgen van de problematiek en hoe deze kan benaderd en geheeld worden. DE JAAROPLEIDING De jaaropleiding biedt : • de theoretische basis die de deelnemers zowel mondeling als via "schiftelijke documentatie" geleidelijk aan tijdensde opleiding ontvangen • het persoonlijk oefenen, ervaren en beleven van de"bewustzijnstherapie" en dus ook wat de mogelijkheden en het effect ervan zijn De jaaropleiding geeft kennis, inzicht en ervaring in hoe je op een effectieve manier : • zowel "jezelf" vriendelijk kunt begeleiden in je eigen leven (zelfcoaching) • als "anderen" kunt beleiden bij de problemen die zij in hun leven ervaren (coaching) Deze jaaropleiding gaat over : • "bewustzijn": dat wat de mens in essentie is nl. ruimte, rust en waarnemer en of en hoe je dat al dan niet gemakkeljk kunt ervaren • "bewust-zijn"van : • je lichaamssensaties : • wat die lichaamssensaties je willen zeggen • wat je houding is t.o.v. je lichamelijke sensaties (geschenk versus probleem) • je lichaamssensaties woorden leren geven • hoe je denkt : • welk deel van jou je gedachten kiest • wat je die gedachten met je laat doen • wat die gedachten tot nu toe voor gevolg hebben gehad • welke gedachten nu je toekomst scheppen • hoe je met jezelf, met anderen en de omstandigheden omgaat • vooral als je jezelf niet o.k. voelt • anderen veroordeelt • je slachtoffer voelt van gebeurtenissen Deze jaaropleiding is gestoeld op twee parallele wegen die gelijktijdig worden gegaan nl. : • enerzijds helemaal niet met "je problemen" bezig zijn en rechtsreeks "zijn" door bvb. : • meditaties • visualisaties • gewoon rustig aanwezig zijn anderzijds de problemen of wat als dusdanig ervaren wordt : • echt grondig onderzoeken • bewust worden van wat je problemen met je laat doen • ervaren hoe je meer greep op problemen kunt krijgen • ervaren welke kans problemen je bieden als je ermee dealt Items die in de opleiding o.a. aan bod komen : • de "oerkwetsuur" en eraan gelinkte "kwetsingen" • "armoede"- versus "rijkdom"-bewustzijn • waar gaat het eigenlijk echt om in je leven of datvan de cliënt? • je eigen leven als belangrijkste project • vormen van "zelfbegeleiding" • de voorwaarden voor een constructieve zelfbegeleiding • zelfrespect • zich een geschenk voelen i.p.v. proberen het te worden • de kracht van vriendelijkheid • de kracht van zelfverwelkomingsoefeningen • zelfleiderschap • zelfvergeving • omgaan met de delen van onszelf die er niet echt mogen zijn (weeskinderentheorie) • visualisaties en meditaties • de fundamentele polariteiten of innerlijke conflicten van de mens : • de polariteit : "liefde" versus "waarheid" : • liefdesmensen versus waarheidsmensen • liefde versus respect • vrijheid versus relatie • relateerstijlen • de relatie met jezelf • de relatie met de ander • de intimiteit in relaties • de liefdesrelatie • "alleen" zijn, "samen" zijn en de dans daartussen • "attached", "detached" en "contact" • de ramp van verlating versus vernedering • schuld versus slachtoffer • de polariteit : in het "nu" of in het "verleden en/of de toekomst" leven : • "in het verleden leven" • het "huis van de ouders" • het gevoel van schuld • bezig zijn met niet meer oplosbare problemen, omdat ze er niet meer zijn • in "de toekomst" leven • bezig zijn met "wat gaat" komen of "zou moeten komen" • de angst dat het kan mislopen • door de angst het gevreesde scheppen • bezig zijn met problemen die er nog niet zijn en dus ook onoplosbaar zijn • "in het nu" leven : • leven in het enige wat er is, was of zal zijn • echt in het leven staan • de mogelijkheid van eventuele problemen aan te pakken • de polariteit : "loslaten" versus "gehechtheid" • overgave, invloed uitoefenen en verzet • dromen, idealen, verlangens en teleurstellingen • discipline en verslaving • kwaadheid en verzet • de polariteit : de eigen "missie" realiseren versus bezig zijn met "compensatieprojecten" of "vermijdingsprojecten" In deze jaartraining leren we uitgebreid hoe deze therapieen toe te passen, zowel bij onszelf als bij anderen. Adriaan geeft ook voordrachten en andere activiteiten Bekijk hier ook een lezing van Adriaan over Covid en een interview over de kosmische wetten Door Adriaan van Zelst Studeerde aan de universiteiten van Gent, Leuven. Volgde post-universitaire opleidingen in Columbia (U.S.A.), Leuven, Antwerpen, het Blackwood Hodge Management Centre en de Stichting Industrie-Universiteit. Hij volgde verder opleidingen en seminaries bij de Interactie Academie, de Europese faculteit voor mens en gemeenschap, de Stichting Zijnsoriëntatie en het Centrum Zijnsoriëntatie. Hij werkte vanaf 1967 in de KBC waar hij directeur-generaal en voorzitter van het crisiscomité werd. Hij is inmiddels met pensioen. Verder was hij voorzitter of lid van de raad van bestuur van een aantal vennootschappen. Op dit ogenblik is hij nog steeds voorzitter van het´Centrum voor Bewustzijnsgroei Kosmadrileen´. Parallel met zijn bedrijfsactiviteiten heeft hij steeds een coachingpraktijk gehad en geeft nog steeds voordrachten, cursussen en opleidingen. Ook coacht hij bedrijfsleiders en groepen. Op esoterisch gebied studeerde hij bij de "Herders van Avignon", werd hij ingewijd in alle graden van de Aloude Mystieke orde van het Rozekruis. Hij was er achtereenvolgens Meester, Algemeen Inspecteur, Grootraadslid, Grootpenningmeester en Bestuurslid. Op heden is hij Grootraadslid-emeritus. Hij werd ook ingewijd in alle graden van Traditionele Martinisten Orde.

In de kijker

Gent met kinderen: 9 tips voor een vree wijze citytrip

Verder lezen 

Theater in het najaar: 8 onmisbare voorstellingen

Verder lezen 

Theater met kinderen: 6 onmisbare voorstellingen

Verder lezen 

8 prachtige tuinen om in weg te dromen

Verder lezen 

4x de natuur ontdekken met kinderen

Verder lezen 

Samen verenigen: eindelijk weer samen spelen, maken, lachen en genieten

Verder lezen 

De 7 leukste rommelmarkten van Vlaanderen

Verder lezen 

7 musea met een terras

Verder lezen 

Opvallende architectuur die ook kinderen boeit

Verder lezen 

8x blotevoetenpaden in Vlaanderen

Verder lezen 

6 culturele zomerbars

Verder lezen 

7x fietsen langs kunst en architectuur

Verder lezen 

5x op tocht zonder te wandelen of te fietsen

Verder lezen 

12 zoektochten voor volwassenen

Verder lezen 

9x avontuurlijk overnachten met kinderen

Verder lezen 

10 x kunst in openlucht voor kinderen

Verder lezen 

7x met je hoofd in de wolken

Verder lezen 

9x wonderlijke machines ontdekken met kinderen

Verder lezen 

Bewonder de beroepen van vroeger

Verder lezen 

5 musea voor kleine dierenvrienden

Verder lezen 

8x avontuurlijk wandelen met kinderen

Verder lezen 

6x toegankelijk wandelen in het groen

Verder lezen 

7 expo's voor fans van fotografie

Verder lezen 

Beleef de evolutie van de Belgische designcultuur

Verder lezen 

5 musea met een meeslepende audiogids

Verder lezen 

7 musea over harde werkers

Verder lezen 

7x erfgoed ontdekken

Verder lezen