U bent hier:

Natuurpunt Museum vind je terug op de Cultuurmarkt van Turnhout

De jaarlijkse Cultuurmarkt is een vaste waarde tijdens het Openingsfeest op zondag. De Turnhoutse socio-culturele en kunstenverenigingen presenteren zich feestelijk met optredens en activiteiten.

Maak met al je zintuigen kennis met het Natuur.huis, Natuurpunt Museum en ecologische natuurtuin.

Huis

In 1961 verwierf De Wielewaal een herenhuis in eclectische, neoclassicistische stijl uit 1911. Het gebouw is een typische burgerwoning, met een uitgebouwde souterrain (kelder) waarin zich onder meer de keuken en andere werkruimten voor her personeel bevonden. In de hal valt de monumentale trap op. Sterk verschillend van de vlakke voorgevel, bestaat de achterkant uit meerdere veelhoekige uitbouwsels, met onder meer een tuinkamer en terras. Op de platte daken en tegen de gevels zijn recent groenelementen aangebracht.

Tuin

De diepe tuin is ingericht als natuurtuin. De tuin bevat nog veel oorspronkelijk elementen, vooral houtgewassen zoals de monumentale wierookcypres. Verder zijn nieuwe elementen ingebracht waaronder de insectenhoek met bijenhotel en een educatieve poel. Deze laatste wordt gevoed met het dakwater van het huis. Langs het pad is een bloemenweide ingezaaid. Met de restanten van de opgebroken parking werd een rotstuintje gebouwd. Houtstapels zorgen voor schuil- en overwinteringsplaatsen voor kleine zoogdieren.

Museum

In het Natuurpunt Museum wordt in vier tentoonstellingsruimten de relatie gelegd tussen natuur en erfgoed. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de collectie, naast oude films en historische kunstwerken. Naast de permanente opstelling, biedt het museum plaats aan tijdelijke tentoonstellingen. Daarin wordt veel aandacht besteed aan nieuwe thema’s en uitdagingen, zoals klimaatverandering en stadsnatuur.

Collectie

Vroeger was het verzamelen van dieren en planten een aanvaarde bezigheid van wetenschappers en natuurliefhebbers. Ook pastoor Segers en andere pioniers van de in 1933 opgerichte ornithologische vereniging De Wielewaal bezaten een collectie opgezette vogels, balgen en eieren. De balgen, eenvoudig geprepareerde huiden en veren, werden onder meer gebruikt als educatief materiaal bij voordrachten. In 1963 opende het Kempens Vogelmuseum de deuren. In 2001 is de bestaande collectie uitgebreid met een verzameling opgezette vogels en zoogdieren van een privéverzamelaar. De natuurhistorische collectie van het Natuurpunt Museum telt nu meer dan 1000 stuks.

Info

Waar Warandeplein aan Cultuurhuis de Warande
Warandestraat 42
2300 Turnhout

Hoe geraak ik hier?

Wanneer
tot
Organisatie Natuurpunt CVN
Contact tineke.thijs@cvn.natuurpunt.be
014 47 29 55
Links
Trefwoorden erkend SCVW, Natuurpunt, tuin, Toerisme, natuur in de stad, cultuur in de natuur, kinderen , Erfgoed , Verenigingswerking