U bent hier:

Mindfulness en cognitieve gedragstherapie (MBCT) in de praktijk

Cursus of workshop Gezondheid en zorg

Minder piekeren, meer loslaten
minder in het hoofd, meer in het leven.
Als je deze duiding liever op youtube ziet: https://www.youtube.com/watch?v=kB7dpf-olYw&feature=youtu.be

Lees ook de ervaring van alle cursisten:
http://www.wilfriedvc.mrspijker.com/wp-content/uploads/2010/07/Ervaringen-van-cursisten.pdf


Wat is het?
Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is een wetenschappelijk onderbouwde training om je levenskwaliteit te beschermen als die bedreigd wordt door zorgen, stress, spanningen, lichamelijke of emotionele klachten.
Het leert je op een methodische manier rustiger en stabieler om te gaan met de ups en downs van het leven en een andere kijk te ontwikkelen als dat leven niet altijd loopt zoals je het had gewild.
Maar ook al zijn er niet meteen problemen, dan nog is het een uitermate praktische methodiek om bewuster te leven en te genieten.

In MBCT ontmoeten Oost en West mekaar op een unieke, verruimende wijze, waarbij een verrijkende kruisbestuiving plaatsgrijpt tussen de 2000 jaar oude Oosterse traditie van boeddhistische meditatie en de actueel meest invloedrijke Westerse psychologische richting, namelijk de cognitieve psychologie.
Vanuit MBCT leer je op een heel nieuwe manier om te gaan met de moeilijkheden en problemen die zich op jouw pad hebben aangediend.

Piekeren is daarbij vaak de ergste boosdoener en mensen piekeren vooral wanneer het leven niet loopt zoals ze verwacht hadden, als het wensplaatje en de harde realiteit niet meer samenvallen.
In deze training leer je hanteermethoden om piekergedrag en negatief denken te couperen of om te buigen naar een meer constructieve perceptie van de realiteit.
Daarnaast leer je ook op een meer aanvaardende manier om te gaan met datgene wat je niet kan veranderen.
En tenslotte is er het streven naar meer innerlijke rust.
Op deze manier komt er (eindelijk) opnieuw energie vrij om te investeren in je levenskwaliteit.

Waarom zou je deze training volgen?

- Omdat je met de oplossingsstrategieën die je gewoon bent, niet voldoende verandering verkrijgt op hetgeen jou belast.
- Omdat je sceptisch bent t.o.v. alternatieve benaderingen maar wel bereid bent een nieuwe benadering toe te laten die wetenschappelijk goed onderzocht is en vooral bereid bent de waarde ervan af te leiden uit de eigen ervaring.
- Omdat je een manier wil vinden om beter om te gaan met het gegeven dat het leven anders loopt dan we zouden willen.

Waarom zou je deze training beter NIET volgen:

Zo’n training volg je best NIET in de acute fase van een ernstige stemmings- of angststoornis of lichamelijke (pijn)klacht. Ze vereist immers een stevige inzet die je in een moeilijke periode onmogelijk kan opbrengen. Als de last niet langer acuut is, en je je opnieuw stabiel voelt, kan je de training wel volgen om herval te helpen vermijden.
De training is een groepscursus maar geen (groeps)therapie. Er wordt dus niet ingegaan op individuele klachten of moeilijkheden, tenzij deze relevant zijn binnen de context van de training en de bespreking een meerwaarde kan betekenen voor de ganse groep.

Deze training is ook niet bedoeld voor hulpverleners of anderen die mindfulness willen gebruiken binnen hun werksetting. Daarvoor bestaan er specifieke trainingen, gegeven door o.a. Dr.Edel Maex, IAM, ITAM enz.

Wat deze deze training anders maakt is:

* Dat we andere accenten leggen. In de meeste mindfulness trainingen worden amper elementen uit de cognitieve psychologie (de wetenschappelijke benadering van ‘positief denken’) betrokken. In deze training doe ik het omgekeerde: de mindfulness integreren binnen de cognitieve gedragstherapie, omdat dit mijn therapeutisch referentiekader is en omdat mindfulness m.i. best geïntegreerd wordt binnen de (therapeutische) opleiding en specialiteit(en) van de trainer.
* Dat we afwijken van de klassieke MBCT training door ze aan te vullen vanuit de positieve psychologie (de benadering van auteurs en onderzoekers als Snyder, Seligman en Csikszentmihalyi), ACT en wetenschappelijke hypnose.
* Dat het – in tegenstelling tot de louter cognitieve benaderingen - niet zozeer gaat om leren via kennis (we weten al zoveel), maar vooral om leren door je eigen ervaring. En dat deze benadering wordt ondersteund door uitgebreid wetenschappelijk evidence based effectonderzoek.
Trainer

Ook voor de trainer zelf gaat het om een persoonlijke kruisbestuiving tussen twee werelden.
Door interesse in het boeddhisme en Za-Zen kwam hij terecht bij de spirituele grondlegger van mindfulness, Thich Nhat Hanh, bij wie hij jaarlijks retraites volgde in het European Institute of Applied Buddhism.
De wetenschappelijk-academische benadering van mindfulness leerde hij kennen door het werk van en seminaries te volgen bij Jon Kabat-Zinn, Mark Williams, John Teasdale, Yvonne Barnes-Holmes ....
Aan de andere kant ontwikkelde hij als cognitief gedragstherapeut (KUL, 1985) een bijzondere interesse voor de klinische toepassingen van de cognitieve psychologie en schreef er in 1999 het boek ‘Lessen in levenskunst: de praktijk van het positief denken’ over. Daarnaast gaf hij gedurende twintig jaar een cursus ‘De praktijk van het positief denken’, waarin hij aanleerde hoe men de inzichten van de cognitieve psychologie methodisch kan toepassen op de moeilijkheden van het dagelijkse leven.
De integratie van deze twee benaderingen leidde tot deze Mindfulness Based Cognitive Training training.

Twijfel?

‘Zal het niet te zweverig zijn?’ ‘Ik krijg het op mijn heupen van al dat meditatiegedoe, dat is niets voor mij.’, ‘Gaat die groep wel meevallen, ik heb het niet zo met groepen’, ‘Gaat die docent niet beginnen peuteren en is hij professioneel te vertrouwen?’, ‘Ga ik me wel op mijn gemak voelen?’, ‘Ik ben daar te rationeel voor, maar aan de andere kant blijf ik rondjes draaien als ik doorga zoals ik bezig ben.’ 'Zou ik best eerst een individuele therapie starten en dan die cursus of omgekeerd?'.
Heel aannemelijke vragen. 
Dat je sceptisch bent is op zich OK en dat je wel eens twijfelt of deze training iets voor jou is, is begrijpelijk.
Er zijn drie mogelijkheden: ofwel mail je me je twijfels door, ofwel heb je een eenmalig individueel consult (als het om complexere zaken gaat), ofwel laat je je eigen ervaring spreken en beslis je op basis daarvan.
In dat laatste geval: parkeer even je twijfels, doe toch mee, en als de eerste dag niet overeenstemt met je verwachtingen of niet meevalt, dan stop je ermee en krijg je meteen je inschrijvingsgeld integraal en met alle begrip terug. Dat is niet meer dan redelijk.

Praktisch:

Data: De training loopt over volgende vier zaterdagen: 30 september, 14 en 28 oktober, 11 november 2017, telkens van 10 tot 17h
Locatie: De Blauwe Poort, Collegebaan 49a, 9090 Melle
Prijs: 295 € (studenten 200€ met of 150€ zonder terugbetaling door de mutualiteit)
Indien u deze cursus voor de tweede maal volgt, hoeft u slechts de helft van de prijs te betalen.

Betaling van de cursusbijdrage op de (eerste) cursusdag
In de cursusprijs zijn volgende extra’s inbegrepen:
- een hand-out
- een praktijkboek over toegepaste cognitieve psychologie
- audio opnamen van de geziene technieken

Tussenkomst door de mutualiteit:
CM Midden-Vlaanderen (er staat CM120 op uw klever) verleent onder bepaalde voorwaarden aan zijn leden een tegemoetkoming voor het volgen van deze training bij een erkende MBCT trainer.
Deze tegemoetkoming bedraagt 200 €.
Verdere inlichtingen: http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/advies-en-informatie/infosessies-en-cursussen/midden-vlaanderen/mindfulness.jsp
Ook de liberale mutualiteiten verlenen een tussenkomst. Neem hiervoor contact op met uw kantoor.

Inschrijven: mail naar info@wilfriedvancraen.be met vermelding van de cursus en uw tel.nr.
Meebrengen: voor sommige oefeningen is vanaf de tweede sessie een matje en eventueel kussentje of dekentje aangenaam, maar als u dat niet kan meebrengen, dan is dat geen probleem.
Vervolgtrainingen: Per seizoen wordt een vervolgtraining van één dag georganiseerd voor hen die eerder de basistraining hebben gevolgd. Op die manier wordt de implementatie in het dagelijks leven bestendigd.
Nog vragen? Mail naar info@wilfriedvancraen.be

Bron: UiTinVlaanderen.be

Info

Waar de Blauwe Poort
Collegebaan 49A
9090 Melle
Wanneer
Deze activiteit is afgelopen.
Originele datum: Van 30 september 2017 tot 11 november 2017
Prijs
Basistarief: 295,00 €
€ 295,0
Reservaties
Links
Trefwoorden ontspannen, stress, pijn, burn-out, mindfulness, rust, spanning, slaapproblemen, piekeren, loslaten, "meditatie"