Logo Heemkunde Groot-Heers
19 okt
Afgelopen

Lezing:Heers voor de rechter,1914-1918

De BammerdPaardskerkhofstraat 20, 3870 Heers
Lezing of congres
Geschikt voor alle leeftijden

Info

 Heers voor de rechter, 1914-1918. 

 Tijdens het grootste deel van de oorlogsjaren 1914-1918 bleven de
Belgische parketten en rechtbanken aan het werk. Dat was nodig, want de
oorlogsomstandigheden maakten geen einde aan deugnieterijen en echte
misdrijven. Bovendien vaardigden gemeentebesturen en andere overheden omwille
van de oorlogsomstandigheden specifieke besluiten uit. En meer wetgeving
betekent als vanzelf meer overtredingen. 

Onze rijksarchivaris vertelt ons voor welke misstappen mensen uit
de dorpen van Heers zich onder de oorlogsjaren voor de rechter moesten
verantwoorden: stropen, diefstal van veldvruchten, schade aan veldvruchten,
kinderen uit de school houden, dronkenschap, vechten, beledigingen: het komt
allemaal aan bod. 

Wanneer?

tot
Afgelopen

Prijzen en voordelen

BasistariefGratis