U bent hier:

Lam Gods

+1 punt

Milo Rau houdt zich al een decennium lang bezig met het ‘theater van het reële’. Met Lam Gods verbindt hij net zoals indertijd de gebroeders van Eyck het alledaagse met het spirituele: zoals het altaarstuk uit verschillende lagen bestaat die elkaar overlappen, zoals het reële zich met het symbolische vermengt, net zo zullen mensen uit Gent op het podium vertellen over hun leven. In een over vele maanden verspreide casting die wordt gefilmd, stort dit project zich in het hier en nu van een stadsgemeenschap: wie is de Kaïn van Gent, wie de Abel? Wie speelt Adam en wie Eva? Wie zijn de martelaren van de 21ste eeuw? De kruisvaarders en de rechtvaardige rechters? De mecenassen? Wat vertellen zij over de thema’s van dit schilderij, over de erfzonde en het menselijk lijden, over geloof en tragedie, dood en verlossing? In de reconstructie van Het Lam Gods op het toneel ontstaat als het ware een panorama van onze huidige wereld tussen traditie en onzekere toekomst – en tegelijk een manifest voor de betekenis van kunst en spiritualiteit voor een mensenleven.
Milo Rau has been engaged in the ‘theatre of the real’ for a decade. Just like the Van Eyck brothers in their day, he combines the everyday with the spiritual. Just as the altarpiece consists of several overlapping layers, just as the real becomes mixed with the symbolic, the people of Ghent will talk about their live on stage. In a casting session lasting several months, which will be filmed, this project plunges into the here and now of a city’s community: who is Ghent’s Cain, who is its Abel? Who plays Adam and who Eve? Who are the martyrs of the 21st century? The crusaders and the righteous judges? The patrons? What do they tell us about the themes of this painting, about original sin and human suffering, about faith and tragedy, death and salvation? In the reconstruction of the Ghent Altarpiece onstage, a panorama of our present world emerges, between tradition and an uncertain future – and at the same time, a manifesto for the significance of art and spirituality in a human life.

In het Nederlands met Engelse boventitels
In Dutch with English surtitles

op tournee/on tour (chronologisch): Amsterdam en/and Stuttgart

Info

Waar NTGent Schouwburg
Sint-Baafsplein 17
9000 Gent

Hoe geraak ik hier?

Wanneer
Deze activiteit is afgelopen.
Originele datum: Van 28 september 2018 tot 20 oktober 2018
Prijs
Basistarief: 28,00 €; reductie en +65: 24,00 €; -26: 14,00 €

€ 28,0

Kansentarief voor UiTPAS Regio Gent: € 5,6

Kansentarief voor UiTPAS Regio Gent: € 5,0

Reservaties
UiTPAS Spaar hier een UiTPAS-punt
Organisatie NTGent
Trefwoorden Frank Focketyn, Milo Rau, Chris Thys, Lien Wildemersc

UiTPAS

Voor dit event kan je je UiTPAS gebruiken en sparen voor tal van leuke voordelen.

Haal nu je UiTPAS