U bent hier:

Kerk en klooster van de Paters Karmelieten Brugge

De kerk van de Paters Karmelieten werd opgetrokken tussen 1688-1691. Hun klooster was er al in embryonale vorm gevestigd in 1633. Het oorspronkelijk grondplan van de kerk voorzag drie beuken en een dwarsbeuk. De zijbeuken zijn er evenwel pas in de 20ste eeuw gekomen. Elke zondag is er een Gregoriaanse mis, opgeluisterd door de Scola Gregoriana Brugensis met aan het orgel Prof. Em. Chris Dubois.
GREGORIAANSE MIS
Elke zondag is er om 10.00u. een gregoriaanse mis, opgeluisterd door de 'Scola Gregoriana Brugensis' o.l.v. Roger Deruwe - Orgel: Chris Dubois.

KERK EN KLOOSTER
De bakstenen westgevel bevat sierelementen uit witsteen. Boven het middenportaal prijkt een medaillon van Sint-Jan-de-Doper, patroonheilige van de kerk. De figuur van Sint-Jozef in het fronton is een ontwerp van beeldhouwer Pickery uit Brugge.
De binnenstoffering werd in de periode 1690-1724 gerealiseerd. Treffend is de stijleenheid van de houtsculpturen, die allemaal in dezelfde periode gemaakt zijn door broeder-karmeliet Victor. Het gaat onder meer om het hoogaltaar, de communiebank en de preekstoel.

DE PATERS KARMELIETEN
De oude stam van de Orde, ontstaan in het heilig land op de Berg Karmel, kreeg reeds in 1265 in Brugge in de 'Carmersstraat' frisse twijgen. Toen de Orde naar Europa kwam, waren ze genoodzaakt geweest een bedelorde te worden. Zij werden zich in het Westen bewust van hun roeping die tegelijk contemplatief-eremitisch is én profetisch. Het kerkelijk verval echter van de 15e eeuw tastte ook de Karmelorde aan. Maar de Geest werd vaardig over de Spaanse mystici Teresia van Avila (1515-1582) en Johannes van het Kruis (1542-1591). Ze hebben de Karmel deugddoend hervormd. Opnieuw werd het accent gelegd op het contemplatieve ideaal. Toen in 1626 de eerste karmelietessen te Brugge hun nieuw klooster betrokken, hing de stichting van de ongeschoeide karmelieten reeds in de lucht. Teresia van Avila had trouwens de mannelijke vleugel in haar hervorming gewild voor de geestelijke begeleiding van haar zusters. Na toestemming van het stadsbestuur en de bisschop betrokken dus enkele paters het 'Huys genaemt Boomswalle' (aan de huidige H. Magdalenakerk gelegen) in 1630. Maar dat was de knuppel in het hoenderhok. Het verarmde Brugge uit die dagen, de verschillende andere bedelorden konden zo een nieuwe orde best missen. Het verdienstelijk optreden tijdens de pestepidemie zal de paters de volkgunst bezorgen.

In 1633 namen de bruingepijde paters hun intrek in het 'Hof van Uytkerke' in de Ezelstraat. In het geheel van het huidige Karmelklooster zitten de toenmalige gebouwen ingeschikt. Op straat kun je nog de trappengevels duidelijk zien. Ook de dag van vandaag woont hier nog steeds een gemeenschap karmelieten.

Info

Links
Waar Kerk en klooster van de Paters Karmelieten Brugge
Ezelstraat 28
8000 Brugge

Hoe geraak ik hier?

Wanneer
  • Maandag - zondag
Veel activiteiten zijn geannuleerd of uitgesteld en musea, concertzalen, theaters, sportclubs ... sluiten even de deuren. Check voor de zekerheid bij de organisator. Intussen blijft UiTinVlaanderen je inspireren met met online concerten, voorstellingen en films.
Prijs gratis
Contact carlos.noyen@telenet.be
+32 50 331050
Trefwoorden test-rode-kruis, Bevestigd2020