U bent hier:

JAMES BLAKE

Concert Pop en rock

JAMES BLAKEOPMAANDAG 11 NOVEMBER2019 IN HET KONINKLIJK CIRCUS, BRUSSEL!
Deterugkeervan James Blakegaatzoalsaltijdgepaardmeteenoneindigeelegantie.DeLondenaarsteldebeginditjaarzijnvierdealbumvoor.‘Assume Form' iswereldsenisalleswatmodernepopmoetzijn! NazijnpassageopPukkelpopinaugustus,keertJames Blake in hetnajaarterugnaaronsland.Eenniettemissenlive concert op 11novemberin hetBrusselseKoninklijkCircus.

Dewereldzatgespannentewachtenop dekomstvanzijnnieuweplaat. Het wasnamelijksinds2016geledendathijover debrugkwammetnieuwwerk,toenmet hetmagnifieke‘TheColourIn Anything'datdoorliefhebbersvan het genreunaniemdehemelingeprezenwerd.Twaalfbriljantenieuwesongseneencasting vanformaat, meto.a.Travis Scott, André 3000, MosesSumneyenrijzendeflamencosterRosalía. James Blakelaatzichmet ‘Assume Form' vaneenanderekantzien,vredigerenminderintrospectief.Tegelijkertijdis het album evenpoëtischenaandoenlijkalsaltijd. Hetmogeduidelijkzijndatde in LAwonendeEngelseartiestaande absolute top vanzijnkunnenstaat.Ontdekhetzelfop 11novemberin hetKoninklijkCircus! Ticketsvoorhet concertzijnbeschikbaarvanaf16meiom 10u.JAMES BLAKE
Koninklijk Circus, Brussel
Maandag 11 november2019– 20h

Info

Waar Koninklijk Circus
Onderrichtsstraat 81
1000 Brussel

Hoe geraak ik hier?

Wanneer
Organisatie Live Nation
Links
Trefwoorden jongerentip
Bruzz

De beste uittips voor Brussel vind je bij BRUZZ. Ga naar BRUZZ.be, luister via 98.8, kijk naar BRUZZ op TV of neem het gratis uitmagazine mee.