U bent hier:

Jaarlijkse busreis naar Zeeland

Zoals elk jaar gaan we op stap naar Zeeland. Ook een gelegenheid voor de minder ingewijde vogelkenners om kennis te maken met dit unieke gebied en zijn vele watervogels.Tijdens de winter verzamelen hier heel wat steltlopers, eenden en ganzen op de stranden, schorren en slikken. We bezoeken de verschillende eilanden van Zuid-Beveland tot Goeree-Overflakkee. Een flinke wandeling staat ook op het programma. Wandelschoenen, kijker en/of telescoop en knapzak meebrengen. Tijdens de middag gaan we proberen een lekkere soep te veroberen(dus enkele euro’s extra meebrengen).

Leiding: Paul Prinsen (014 43 73 63). Praktische afspraken: vertrek om 6.45 u.; aan het gemeentehuis van Oud-Turnhout, te Turnhout aan de pleinen Snollaerts (kruisingRinglaan-Graatakker) om 7 uur, om 7.15 u. aan de kerk van Beerse-Centrum en om 7.30 u. aan de carpoolparking van Zoersel. De kostprijs bedraagt 15 euro, JNM-ers en kinderen betalen 10 euro, niet-leden 20 euro. Gelieve het juiste bedrag voor 31 januari te storten op rek.nr BE47 0011 7859 6880, tnv Natuurpunt Turnhoutse Kempen, met vermelding busreis Zeeland. Wij vragen ook om eerst Ronny Jansen telefonisch te verwittigen na 18 uur op tel. 014 88 29 72.

Info

Waar Gemeentehuis Oud-Tunhout
Dorp 31
2360 Oud-Turnhout

Hoe geraak ik hier?

Wanneer
tot
Organisatie Vogelwerkgroep Natuurpunt Taxandria
Contact prinsen.embrechts@telenet.be
0498617196
Links
Trefwoorden erkend SCVW, Natuurpunt, vogels