U bent hier:

Houtverkoop

Op donderdag 24 oktober 2019 vindt de openbare verkoop van brand- en geriefhout plaats. Het betreft 13 loten brandhout (met de FSC-certificering van de te exploiteren gemeentebossen Boven Beverbeek met certificatiecode CU-FM/COC-804128-AG-01).
De verkoop vindt plaats in het stadhuis van Hamont-Achel (Stad 40, 3930 Hamont-Achel) en start om 18.00 uur. Je kan het gekochte hout onmiddellijk (via bancontact) betalen. Als koper dien je het gekochte lot wel zelf te kappen. Je krijgt hier direct na aankoop een kapvergunning voor uitgereikt. De voorwaarden waaraan je moet voldoen, worden bij het kopen medegedeeld. Let op: je dient zowel je identiteitskaart als een verklaring van borgstelling ingevuld mee te brengen.

Voorwaarden:
• De verkoop geschiedt volgens art.55 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 en onder de veilingsvoorwaarden geschreven voor de bossen toebehorende aan openbare instellingen.
• Het kappen dient te gebeuren vóór het broedseizoen (tot 31 maart 2020).
• Iedereen die per adres 50 m³ of meer hout wil kopen of exploiteren uit openbaar bos moet erkend zijn volgens de Vlaamse erkenningsregeling en op de verkoop hun erkenningskaart kunnen voorleggen.
• Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. broek met zaagbescherming) bij gebruik van de kettingzaag is voor iedereen verplicht.
• Het gebruik van plantaardige kettingolie is voor iedereen verplicht.
• Vanaf 1 oktober 2019 dienen iedereen, die hout exploiteert in openbaar bos, ook particulieren, te beschikken over ECS-attesten om te kunnen werken met kettingzaag.
• Voor inlichtingen i.v.m. administratieve gegevens, kan u zich wenden tot de milieudienst op het stadhuis te Hamont-Achel. De catalogus kan u ook bekomen via de website www.hamont-achel.be .
• Voor inlichtingen betreffende stuks, volume of ligging van de loten kan u zich wenden tot Boswachter Pat Schuurmans, GSM: 0479/79.93.65.
• De bomen dienen laag ( max. 10 cm. vanaf de grond en evenwijdig met de grondoppervlakte) bij de grond gekapt te worden.
• De boom die het nummer van het lot draagt, mag niet gekapt worden, tenzij dit uitdrukkelijk op de verkoopsdag vermeld wordt.
• Bomen met blauw gestipte tekens mogen absoluut NIET gekapt worden en dienen ten alle tijden te blijven staan.
• Het niet naleven van de verkoopsvoorwaarden kan leiden tot uitsluiting van deelname aan toekomstige houtverkopen.
• Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 10 m van de rand van het bos;

Meer weten over de ligging van de loten, de boomsoorten, hoeveelheden en volumes? Vanaf 2 september kan je ,op het stadhuis, de catalogus – inclusief formulieren als verklaring van borgstelling – en het liggingsplan afhalen.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Info

Waar Stadhuis Hamont
Stad 40
3930 Hamont-Achel

Hoe geraak ik hier?

Wanneer
tot