Duvelse Kunstwedstrijd
Van 1 mei tot 31 juli

Duvelse Kunstwedstrijd

Waar?

Brouwerij Duvel

Breendonk-Dorp 58
2870 Puurs (Puurs-Sint-Amands)

Wanneer?

Prijs

Basistarief: Gratis

Over deze activiteit

Duvel bestaat 150 jaar. Daarom organiseren Breendonkse verenigingen een unieke schilder- en beeldhouwwedstrijd. Schrijf je in via https://forms.gle/eL3X79PWvq5aPNocA. WEDSTRIJDREGLEMENT Deze wedstrijd is voor iedereen toegankelijk en is gratis. De hoofdprijs zal geschonken worden door “Brouwerij Moortgat” zelf. Deze hoofdprijs zal gaan naar het beste, mooiste beeldhouwwerk of schilderij rond het thema “Duvel” n.a.v. 150 jaar Brouwerij Moortgat. Wat verstaan wij onder " kunstwerken “ voor deze wedstrijd? 1/ BEELDHOUWWERK Mag bestaan uit volgende materialen : Beton, Gips, Glas, Hout, Karton, Klei, Metaal, Natuursteen, Papier, Plastiek, Polyester, Textiel 2/ SCHILDERIJ DIT ZIJN DE WEDSTRIJDVOORWAARDEN VOOR ONZE KUNSTWEDSTRIJD. ALGEMEEN : De inzendtermijn loopt vanaf heden tot 31/07/2021 12:00 uur x Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname. x Deelnemers kunnen meedoen met één kunstwerk x Inzendingen worden door de deelnemers als digiale afbeelding aangeleverd en gestuurd naar ons emailadres ; duvelse.kunsten@gmail.com x Inzendingen moeten voor 31 juli 2021 12.00 u binnen zijn. x De inzender dient de maker van het kunstwerk te zijn en het dient een origineel werk te zijn. x Door de jury geselecteerde kunstwerken zijn beschikbaar voor expositie bij de Brouwerij Moortgat op 3-4 september 2021 in Breendonk. x Door de jury geselecteerde kunstwerken worden door de maker vervoerd van en naar de Brouwerij te Breendonk. x Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld. JURERING x De jurering is voorbehouden aan een door onze organisatie gekozen jury. Het werk van door de jury uitgekozen winnaar wordt op 3-en 4 september 2021 geëxposeerd in de Brouwerij Moortgat te Breendonk. Mochten de werken in die periode niet beschikbaar zijn voor expositie , dan behoudt onze organisatie zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander werk te selecteren. x Door de jury geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om op 4 september 2021 naar de Brouwerij in Breendonk te komen. Hier bekijkt de jury de voorgeselecteerde werken en maakt de winnaar bekend. Mocht een door de jury voorgeselecteerde maker en/of een afgevaardigde van de maker niet op 4 september 2021 naar dit event kunnen komen, dan behoudt onze organisatie zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren. x Mocht onze organisatie een door de jury voorgeselecteerde maker niet kunnen bereiken na de sluitingsdatum(31/07/2021), dan behoudt onze organisatie zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren. x Tijdens de bekendmaking van de winnaars van de kunstwedstrijd zullen filmopnames en foto’s worden gemaakt. Deelnemer gaat akkoord met het gebruik van deze beelden door onze organisatie op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. x Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. OVERIGE VOORWAARDEN x De deelnemer en de maker van het kunstwerk blijft ten alle tijden eigenaar van zijn werk. x De deelnemer geeft onze organisatie toestemming om zijn/haar werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en te (laten) publiceren op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. De toestemming is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. Onze organisatie kan in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden dit recht ook aan anderen (derden) verlenen. x De deelnemer geeft onze organisatie dus ook toestemming om zijn/haar werk rechtenvrij te (laten) publiceren. x De deelnemer garandeert onze organisatie dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van het ingzonden werk en dat het werk geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart onze organisatie voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan onze organisatie alle schade die onze organisatie als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het werk, wordt het werk uitgesloten van deelname. x De deelnemer garandeert onze organisatie dat eventuele geportretteerden hebben ingestemd met de portrettering, met de deelname aan deze wedstrijd en met de daarbij behorende voorwaarden. x De ingezonden werken mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de werken elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke, bedreigende en (kinder)pornografische werken. x Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd. x Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt onze organisatie zich het recht voor de deelnemer/het werk uit te sluiten van deelname. x In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist onze organisatie. x Wie zijn/haar werk inzendt ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert. REGLEMENTSWIJZIGING x De organisatie behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op onze Facebookpagina : “Duvelse kunstwedstrijd”

In de kijker

Theater in het najaar: 8 onmisbare voorstellingen

Verder lezen 

Theater met kinderen: 6 onmisbare voorstellingen

Verder lezen 

8 prachtige tuinen om in weg te dromen

Verder lezen 

4x de natuur ontdekken met kinderen

Verder lezen 

Samen verenigen: eindelijk weer samen spelen, maken, lachen en genieten

Verder lezen 

De 7 leukste rommelmarkten van Vlaanderen

Verder lezen 

7 musea met een terras

Verder lezen 

Opvallende architectuur die ook kinderen boeit

Verder lezen 

8x blotevoetenpaden in Vlaanderen

Verder lezen 

6 culturele zomerbars

Verder lezen 

7x fietsen langs kunst en architectuur

Verder lezen 

5x op tocht zonder te wandelen of te fietsen

Verder lezen 

12 zoektochten voor volwassenen

Verder lezen 

9x avontuurlijk overnachten met kinderen

Verder lezen 

10 x kunst in openlucht voor kinderen

Verder lezen 

7x met je hoofd in de wolken

Verder lezen 

9x wonderlijke machines ontdekken met kinderen

Verder lezen 

Bewonder de beroepen van vroeger

Verder lezen 

5 musea voor kleine dierenvrienden

Verder lezen 

8x avontuurlijk wandelen met kinderen

Verder lezen 

6x toegankelijk wandelen in het groen

Verder lezen 

7 expo's voor fans van fotografie

Verder lezen 

Beleef de evolutie van de Belgische designcultuur

Verder lezen 

5 musea met een meeslepende audiogids

Verder lezen 

7 musea over harde werkers

Verder lezen 

7x erfgoed ontdekken

Verder lezen