DENK- EN DOEDAG - LEAVE IT IN THE GROUND: Ecofeminism and the Right to Say No to Mining
1 okt 2022
Afgelopen

Denk- en doedag: LEAVE IT IN THE GROUND!

Het Oud Station, Sompelplein 39 te 9700 OudenaardeSompelplein 39, 9700 Leupegem (Oudenaarde)
Lezing of congres
Geschikt voor 18 tot 150 jaar

Info

📅 1 Oktober ⏰ 13:30 - 21:00 Het Oud Station, Sompelplein 39, 9700 Leupegem (Oudenaarde) --- English below --- Welkom op onze denk- en doedag rond ecofeminisme en de Right to Say No tegen mijnbouw! 🧑‍🤝‍🧑 Catapa streeft naar het recht om ‘nee’ te zeggen, the Right to Say No. Dit verwijst naar het onvervreemdbare, collectieve en fundamentele recht van een gemeenschap om Nee te zeggen tegen mijnbouwprojecten op het land waar ze van leven of afhankelijk van zijn. We kunnen ons niet uit de klimaatcrisis ‘mijnen’. We kunnen niet overstappen op hernieuwbare energie en tegelijkertijd een destructief en onrechtvaardig economisch systeem in stand houden dat mensen, land en natuur schaadt, enkel en alleen uit winstbejag. ⛐☀️ Daarom ondersteunt CATAPA actief gemeenschappen in hun Right to Say No en het recht om ja te zeggen op een andere manier van leven en omgaan met hun leefomgeving. We ijveren voor het recht op leven en het creëren van een toekomst die niet gebaseerd is op extractivisme, maar op wederkerige, wederzijds afhankelijke en zorgzame relaties van gemeenschappen met het land waarop ze leven en waarvan ze afhankelijk zijn. Kom naar onze activiteit en leer meer over het onlosmakelijke verband tussen anti-extractivisme, ecofeminisme en klimaatverandering met sprekers die binnenkort bekendgemaakt worden 👀🔥. Is CATAPA nieuw voor je? Geen probleem! Dit is het perfecte moment om CATAPA te leren kennen en om te weten te komen hoe je kan bijdragen aan onze nieuwe Right to Say No campagne 🧑🤝🧑 Wat staat er op de planning? - 13:30 - 14:00 Introductie en kennismaking - 14:00 - 16.30 Lezingen over ecofeminisme en de mijnbouwproblematiek - 16:30 - 17:00 Pauze - 17:00 - 18:00 Samen bouwen aan onze Right to say No campagne (RTSN). - 18:00 - 19:30 Samen eten (tegen vrije bijdrage - vegetarisch) - 19:30 - 21:00 'Artivism': Workshop over creatief campagne voeren - 21:00 en verder. Welkom om te blijven hangen voor een drankje! Het evenement zal plaats vinden in het Engels. We kunnen vertaling naar het Nederlands voorzien. Wil je graag een Nederlandse vertaling? Stuur dan een mailtje naar truike.geerts@catapa.be. Bij andere vragen kan je ook zeker contact opnemen! * De locatie is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. * ‘s avonds wordt er eten voorzien. Als je allergieën of intoleranties hebt, laat ons iets weten. * Het evenement vindt plaats in het Engels. Indien nodig kunnen wij voor vertolking naar het Nederlands en Spaans zorgen (stuur hiervoor een berichtje naar truike.geerts@catapa.be). Voor andere taalvoorstellen/vragen, mag je ons ook zeker contacteren. * We willen dat dit evenement voor iedereen toegankelijk is. Indien je een of andere drempel ervaart om deel te nemen (financieel, taal, ...) of indien je vragen hebt over de toegankelijkheid, aarzel dan niet om een mail te sturen naar truike.geerts@catapa.be. *In onze evenementen is er geen plaats voor seksisme, racisme, trans- of LGBT-fobie en andere vormen van discriminatie of haat. --------------------------------------------- Welcome to our day of thinking and working around ecofeminism and the Right to Say No to mining! 🧑🤝🧑 Catapa strives for the right to say 'no', the Right to Say No, which refers to the inalienable, collective and fundamental right of a community to say No to mining projects on the land they live on or depend on. We cannot 'mine' our way out of the climate crisis. We cannot switch to renewable energy while perpetuating a destructive and unjust economic system that harms people, land and nature just for the sake of profit. ⛐☀️ Therefore, CATAPA actively supports communities in their Right to Say No and the right to say yes to a different way of living and interacting with their environment. We advocate for the right to life and the creation of a future based not on extractivism, but on reciprocal, mutually dependent and caring relationships of communities with the land they live on and depend on. Come to our activity and learn more about the inextricable link between anti-extractivism, ecofeminism and climate change with speakers to be announced soon 👀🔥. Is CATAPA new to you? No problem! This is the perfect time to get to know CATAPA and find out how you can contribute to our new Right to Say No campaign 🧑🤝🧑 What's on the agenda? - 13:30 - 14:00 Introduction - 14:00 - 16:30 Lectures on ecofeminism and mining issues. - 16:30 - 17:00 Break - 17:00 - 18:00 Building our Right to say No campaign together. - 18:00 - 19:30 Dinner together (free contribution - vegetarian) - 19:30 - 21:00 'Artivism': workshop on creative campaigning - 21:00 and beyond. Welcome to linger for a drink! The event will take place in English. We can provide translation into Dutch. Would you like a Dutch translation? Then send an email to truike.geerts@catapa.be. If you have any other questions, please be sure to get in touch as well! *This location is wheelchair accessible. *In the evening food will be provided. If you have any allergies or intolerances please contact truike.geerts@catapa.be *The event will take place in English. If necessary, we can provide interpretation into Dutch and Spanish (please send a message to truike.geerts@catapa.be). For other language suggestions/questions, please feel free to contact us as well. *We want this event to be accessible to everyone. If you encounter any financial, language or other barriers or if you have any questions about accessibility, please feel free to send an email to truike.geerts@catapa.be. *During the event there is no room for sexism, racism, trans- or LGBT-phobia and other forms of hate.

Wanneer?

tot
Afgelopen

Georganiseerd door

Prijzen en voordelen

BasistariefGratis