U bent hier:

Cursus thematische filatelie

Cursus of workshop Meerdere kunstvormen

Ter bevordering van de thematische filatelie in de regio Vlaams Brabant verenigden enkele postzegelkringen zich in 1983. De Kerngroep was geboren.
Het bijwonen van de vergaderingen, het aandachtig volgen van wat er besproken wordt, het actief participeren bij de gesprekken, het aanbrengen van gespreksonderwerpen, zijn stuk voor stuk acties die helpen bij het tot stand komen van een goede en waardevolle thematische verzameling.
Op geregelde tijdstippen (normaal om de twee jaar) wordt getracht een thematisch weekend georganiseerd met o.a. een interklub-tentoonstelling met wisselbeker voor beginnende verzamelingen. Deze dienen wel opgebouwd te worden naar de regels (met F.I.P. natuurlijk als leidraad) verkondigd binnen de Kerngroep. Er wordt naar gestreefd één en ander samen te laten verlopen met een voorverkoop.
De Kerngroep streeft niet naar het vormen van topverzamelingen. Dat laatste kan het resultaat zijn van onze werking, maar is op zichzelf geen doel. Wel wordt de geïnteresseerde verzamelaar op de goede weg gezet en de mogelijkheid geboden zich te vervolmaken in het thematisch verzamelen.
Informatie en goede raad zijn gratis en worden gegeven op basis van de in voege zijnde F.I.P. regels en richtlijnen. Dit laatste is een garantie voor het opbouwen van een volwaardige verzameling, samengesteld met verantwoord materiaal.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Info

Waar bondsbureau filatelie, Blok 3,
Leuvensesteenweg 510 / bus15
1930 Zaventem

Hoe geraak ik hier?

Wanneer
Deze activiteit is afgelopen.
Originele datum: donderdag 28 februari 2019
Leeftijd 18+
Prijs
Basistarief: 10,00 €
€ 10,0
Organisatie KeTheFil
Contact yves.pauwels6@telenet.be
02 452.33.85