U bent hier:

Armoede op school

Met Frank Vandenbroucke (professor aan de Universiteit van Amsterdam), Sandrine Ekofo (voorzitter Kilalo), Johan Van Biesen (voorzitter Schulden op School) en Raymonda Verdyck (afgevaardigd bestuurder GO!). Moderator is Bart Eeckhout (opiniërend hoofdredacteur De Morgen)


De groep kansarmen in onze samenleving wordt steeds groter. Generatiearmen, eenoudergezinnen, werklozen … behoren allemaal tot risicogroepen met verhoogde kans op armoede. Wie in armoede leeft, krijgt vroeg of laat te maken met sociale uitsluiting in onderwijs, cultuur en vrije tijd, huisvesting, gezondheid, arbeid en inkomen. Daarom is het oh zo belangrijk dat scholen het armoedeprobleem (h)erkennen en kiezen voor de nodige zorg en een begripvolle aanpak. Want scholen en het bredere onderwijsbeleid kunnen een belangrijke preventieve taak opnemen in de strijd tegen sociale ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen in de samenleving. Een preventieve aanpak loont meer dan naar een incassobureau stappen om de onbetaalde facturen te verhalen …

SOS Schulden op School is een vzw die streeft naar gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren, door aandacht te besteden aan de schoolkosten. Want problemen met schoolkosten kunnen uitsluiting van kinderen en jongeren in de hand werken. SOS Schulden op School zet daarom individuele begeleidingstrajecten op met schoolteams, bouwt een netwerk met sociale partners, organiseert congressen en doet onderzoek, geeft workshops en ontwikkelt praktijkgerichte instrumenten voor leerkrachten, brugfiguren en zorgcoördinatoren om tekenen van armoede te herkennen … Uit een onderzoek van SOS bleek dat 70% van de scholen te kampen heeft met onbetaalde facturen. Tegelijkertijd zien we dat slechts een handvol scholen daarvoor een beleid heeft ontwikkeld. Samen met de school (directies, inrichtende machten, ouders ...), lokale besturen (OCMW, sociaal huis, departementen sociale zaken ...) en sociale ankers (CAW, CLB, armoedeorganisaties …) tekent SOS een beleid uit op maat van de school, om de schoolfactuur zo laag mogelijk te houden. De organisatie is actief in heel Vlaanderen, van De Panne tot in Limburg.

Op het Festival van de Gelijkheid leggen we een panel specialisten en mensen uit het veld een aantal stellingen voor:

Armoede vergroot de ongelijkheid.
Armoedebestrijding is teveel afhankelijk van liefdadigheid.
De schuldindustrie vergroot het probleem.
De financiële toestand van een gezin is toch niet de zorg van de school? De eerste zorg is kwaliteitsvol onderwijs.
Onderwijs moet volledig kosteloos zijn voor iedereen.
De schoolrekening wordt toch niet betaald als mijn schoolteam zich leert inleven in de situatie van gezinnen in armoede.
De overheid kan geen algemene richtlijnen uitschrijven, want er is te veel heterogeniteit en verscheidenheid tussen scholen.
Scholen doen te veel aan eilandpolitiek en spreken te weinig mogelijke externe partners aan die kunnen helpen met gezinnen in armoede.
Onbetaalde schoolrekeningen is de taak van het secretariaat en boekhouding, niet die van leerkrachten.
Een school is geen liefdadigheidsinstelling.
Als de leerling meerderjarig is, moet de onbetaalde rekening op hem/ haar verhaald worden.
De lerarenopleiding en de bachelor SO moeten meer voorbereid worden op. Vandaag wordt te veel gefocusd op vakinhoud en didactiek.
Leerkrachten zijn zich niet bewust van het totaalplaatje van de schoolrekening
De school staat te weinig stil bij de kostprijs van de schoolactiviteiten voor leerlingen.
Schoolrekeningen moeten zonder meer kwijtgescholden worden aan gezinnen in armoede.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Info

Waar VOORUIT
sint pietersnieuwstraat 23
9000 Gent

Hoe geraak ik hier?

Wanneer
Deze activiteit is afgelopen.
Originele datum: zaterdag 16 december 2017
Prijs
Basistarief: 0,00 €
gratis
Organisatie Festival van de gelijkheid
Contact festival@curieus.be
Trefwoorden debat