U bent hier:

Spel-o-theek voor buitenspeelgoed in het 'Huis van het Kind'

Locatie Openbare ruimte

Op zaterdag 27/5 opent het OCMW van Kortessem in het voormalig klooster in de Gauwerstraat te Vliermaalroot een gloednieuwe Spel-o-theek voor buitenspeelgoed. Dit is meteen ook de start voor de verdere uitbouw van een plaatselijke afdeling van ‘Het Huis van een Kind’.
Met deze Spel-o-theek wil het OCMW kinderen aanzetten tot meer bewegen en hun ouders hierrond sensibiliseren. Ter voorbereiding van de opening werd er nieuw speelgoed en tweedehands speelgoed in goede staat aangekocht. Schepen van Kinderopvang en OCMW-voorzitter Steffi Philtjens: “Uit recent wetenschappelijk onderzoek, o.m. van de PXL, blijkt dat door het steeds groeiende aanbod van computerprogramma’s en digitale kinderprogramma’s de fysieke en de sociale ontwikkeling van kinderen er op achter uit gaat. Vanuit de Uit-Dienst en de gemeentelijke sportdienst werden reeds tal van initiatieven genomen om kinderen aan te zetten tot meer bewegen: bewegingsschool Kaboem, Sport na school, …. Met de Buiten-Spel-o-theek willen we het bewegen van kinderen nog meer stimuleren. In onze toekomstige ‘Buiten-Spel-o-theek’ kan iedereen terecht voor actief buitenspeelgoed. Elke ouder, stiefouder, pleegouder, familie en andere opvoedingsverantwoordelijke die zorg draagt voor een kind of jongere kan er terecht. Door samen met andere kinderen buiten te spelen ontstaan er sociale contacten tussen kinderen onderling uit de buurt. Dit geldt ook voor: de ouders, pleegouders, grootouders…. Het is ook de plaats bij uitstek voor informatie, ondersteuning en ontmoeting voor ouders. In de nabije toekomst wordt deze locatie ook nog verder uitgebouwd als zorgcampus voor opvoedings-ondersteunende dienstverlening. Ouders kunnen in ‘Het Huis van Kind’ anderen ontmoeten en van gedachten wisselen over: verzorging, opvoeding, ondersteuning en begeleiding van kinderen. Het Huis van een Kind is een lokale informatie- en ontmoetingsplaats waar ouders terecht kunnen voor alle kind-gerelateerde diensten. Het verenigt bovendien alle organisaties die ouders en kinderen informatie en ondersteuning bieden rond opvoedingen preventieve gezondheid. De provincie Limburg ondersteunt de Huizen van het Kind om zich te organiseren en biedt daartoe begeleiding aan met bijzondere aandacht voor participatie van ouders en kinderen.”
De openingsuren zijn als volgt: op woensdagen van 13 tot17 uur en op zaterdagen van 10 tot 12 uur.
De Spel-o-theek is gesloten op feestdagen.
De Spel-o-theek steunt op vrijwilligers. Wenst u graag als vrijwilliger hieraan mee te werken, dan kan u contact nemen maria.cloosen@ocmwkortessem.be
.

Info

Waar Gauwerstraat te Vliermaalroot
3720 Kortessem
Openingsuren
  • Woensdag van13:00tot17:00
  • Zaterdag van10:00tot12:00
0474689835, 011/858269