U bent hier:

Sint-Rumolduskerk Steenokkerzeel

Locatie Monument

Parochiekerk.
Beschermd als monument sinds 22-10-1975.
Neogotisch gebouw van 1860 (architect C. Drossart), op de behouden gotische westtoren en de Sint-Bernarduskapel na.
Imposante vierkante toren van zandsteen, uit de 16de eeuw; gevels met zes geledingen, gestut door torenhoge, met pinakels versierde overhoekse steunberen en voorzien van spitsbooggalmgaten; torenkap van 1940-45. In 1990 werd de torenspits gerestaureerd in de oorspronkelijke staat van vóór 1940.
Rondboogvormig westportaal gemarkeerd door een kraalprofiel op sokkeltjes en door een druiplijst met gestrekte uiteinden, onder een breed spitsboogvormig westlicht. Noordgevel met aanleunende stenen wenteltrap. Tegen de zuidgevel werd in de 18de eeuw een nu als weekkapel ingerichte doopkapel met lessenaarsdak opgetrokken, verlicht door middel van twee steekboogvensters met licht uitspringende omlijstingen, druiplijst en sluitsteen.
Sint-Bernarduskapel ten zuiden, bestaande uit drie traveeën onder dubbel schilddak, daterend uit de 17de eeuw; laatgotische kruisribgewelven met sluitsteen (jaartal 1629 op de middelste), opgevangen door consoles en door zuilen met dekplaat en sokkel; verlichting door middel van drie drielichtvensters tussen rechte en overhoekse steunberen; gedicht westvenster.
Oude zandstenen muurpartijen werden in de noordgevel van de nieuwbouw geïntegreerd.
Mobilair. Paneel met Maagdschap van Maria (circa 1526), toegeschreven aan C. van Coninxloo, deel uitmakend van een barok gedenkteken van pastoor A. Grietens (17de eeuw) in de Sint-Bernarduskapel; doek met Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Bernardus op het altaar van deze kapel, toegeschreven aan G. De Crayer (midden 17de eeuw).
Meubilair uit de 17de eeuw, onder meer renaissancekansel van Jacob van Brussel, daterend van 1619 (trap van 1835); koorbanken (1771) en barokaltaren in de zuid- (1677) en noorddwarsarm (17de eeuw); meubilair van de Sint-Bernarduskapel uit de 17de eeuw: marmeren altaar van H. Van den Eynden (1648), lambrisering (1629), bank en biechtstoel; renaissance-orgel van J. Goltfus met orgelkast van Michiel van der Meren, uit 1635 (archiefstukken); doksaal, midden 18de eeuw; grafstenen van Willem de Cotereau (17de eeuw), en van het geslacht van Hamme (14de- en 15de eeuw), (onder de toren).
Beiaard. De toren van de Sint-Rumoldus kerk heeft een beiaard van 49 klokken. Het unieke van deze beiaard is dat de meeste klokken heel oud zijn en nog heel goed klinken. In de jaren 1549-50, het jaar van de oudste bewaarde kerkrekening, waren er 5 klokken. Na verschillende uitbreidingen telde het instrument 17 klokken in het jaar 1635. In 1735 werden verbeterings werken uitgevoerd door Peter Vanden Gheyn. De beiaard werd uitgebreid tot 29 klokken en van de oude beiaard bleven enkel 7 klokken over. Tijdens de Franse bezetting gingen de klokken van de meeste beiaarden in Vlaanderen verloren want ze werden gebruikt als grondstof voor munten en geschut. De klokken van Steenokkerzeel ontsnapten aan de smeltkroes omdat ze werden verstopt in de mesthoop van een nabijgelegen boerderij. In de loop van de 19de eeuw geraakte het instrument in verval. In 1922 en 1923 vond een grote herstelling van de beiaard plaats. Jef Denyn (oprichter beiaardschool Mechelen) was adviseur. De beiaard werd voorzien van een speeltrommel, gegoten door de firma Michiels uit Mechelen. Er waren nu 44 klokken. Tijdens de 2e wereldoorlog werden de klokken opnieuw bewaard in een kelder. In 1981 werd de beiaard gerestaureerd. Het globale resultaat is een instrument met nog 28 historische klokken aangevuld met nieuwe klokken tot een totaal van 49 klokken. 16 historische klokken bestaan echter nog maar worden niet meer gebruikt in de beiaard.
Tussen 2003 en 2016 werd de beiaard niet meer bespeeld. Vanaf april 2016 is de kerkraad terug gestart met regelmatige bespelingen: 1 x per maand met een vaste beiaardier en 1 x per maand met een leerling beiaardier van de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denijn’ van Mechelen. Tenslotte is het van belang te vermelden dat op 25 november 2014 de beiaarcultuur in België erkend werd door Unesco als werelderfgoed. De kerkraad bezit een oorkonde van Unesco die op 22 april 2016 overhandigd werd in het Federaal parlement aan de gemeentebesturen, beiaardiers en beheerders van de beiaarden in Belgie.
Beheersplan:
In 2017 werd er gestart met het opstellen van een beheersplan 20 jaar. In dit beheersplan wordt de visie voor de komende 20 jaar beschreven. De kerk zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor de erediensten maar nevengebruik in tijd en ruimte zal mogelijk zijn, na het uitvoeren van aanpassingswerken in overleg met het bisdom en met Erfgoed Vlaanderen.

Info

Waar Fuérisonplaats 1
1820 Steenokkerzeel

Hoe geraak ik hier?

Openingsuren
  • Zaterdag van18:00tot19:00
  • Zondag van9:00tot12:00
kerkraad.sr1820@gmail.com

Agenda

Toon volledige agenda van Sint-Rumolduskerk Steenokkerzeel