U bent hier:

Presentatie en verdeling van boek 'Journal de Classe’ van Korporaal Lodewijk Jozef Van Doorslaer in de Groote Oorlog

Locatie Bibliotheek of documentatiecentrum

De Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel en Joris Saerens verwelkomen jullie op zaterdag 4 november 2017 van 9u tot 11u45 in de bibliotheek te Londerzeel voor de overhandiging van het boek 'Journal de Classe’ van Korporaal Lodewijk Jozef Van Doorslaer in de Groote Oorlog dat jullie misschien hebben besteld.
Voor diegenen die in de onmogelijkheid waren om een boek te bestellen via voorinschrijving of via internet is er op die dag alsnog de gelegenheid om ter plaatse toch nog een boek te bekomen aan de gunstprijs van 24 €.
Dit boek gaat over een recent opgedoken dagboekje van een (groot-)Londerzeelse soldaat, de latere schoolmeester Van Doorslaer van de gemeente Steenhuffel, dat door hem werd geschreven in WO I tijdens zijn opleiding tot onderofficier die werd gevolgd in Bayeux (FR) achter het front. Korporaal Lodewijk Jozef Van Doorslaer was op dat moment brancardier in het 5de Linieregiment bij het Belgische leger aan het IJzerfront.
In het boek worden de originele pagina’s uit het dagboekje dat in het Frans werd geschreven weergegeven alsook een complete Nederlandse vertaling daarvan en heel wat verklarende informatie over de opleidingen en een heleboel artikels met randinformatie/foto’s/documenten.
De verdeling van het boek zal op 4 november plaatshebben achteraan in de bibliotheek te Londerzeel (Molenstraat 5, parking Colruyt en Aldi) in het lokaal van de Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel.

Het originele dagboekje, alsook foto’s/documenten van de drie soldaten/broers Van Doorslaer en andere artikels in verband met WO I zullen op die dag worden tentoongesteld.

Meer info: zie website www.londerzeelwo1.wordpress.com

Info

Waar Molenstraat 5, parking Colruyt en Aldi
1840 Londerzeel
Trefwoorden heemkunde, erfgoed, cultureel erfgoed, WO I, 100 jaar oorlog boeken getransformeerd