U bent hier:

Oude Sint-Rochuskerk

Locatie

De Sint-Rochuskerk, gelegen aan het dorpsplein van het Limburgse Ulbeek (deelgemeente van Wellen) was de parochiekerk tot in 1938. Toen werd de kerk ontwijd. Een nieuwe kerk, ook toegewijd aan Sint-Rochus, was inmiddels gebouwd op 300 m daarvandaan.
In 2012 werd de oude kerk gerenoveerd en kreeg ze een herbestemming als overdekte begraafplaats.
Bij opgravingen ontdekte men dat hier al omstreeks het jaar 1000 een klein kerkje stond. De grondvesten hiervan werden blootgelegd.
Het gebouw werd in zes bouwfasen vergroot en had in 1841 het huidige volume.
Vanaf 1938, na de ontwijding, werd het kerkgebouw niet of nauwelijks gebruikt en verviel het tot een ruïne. De bouwvallige, ingebouwde toren werd al in het begin van de twintigste eeuw verwijderd.Om tegemoet te komen aan een gebrek aan begraafplaatsen werd begin 21e eeuw besloten om het kerkgebouw een andere bestemming te geven. Sinds 2012 is deze kerk een overdekte begraafplaats die aansluit op het omliggende kerkhof.
De ruimte heeft twintig prefab grafkelders, afgewerkt met marmeren dekplaten, waarin een honderdtal personen begraven kunnen worden, twee per grafkelder eventueel samen met telkens enkele urnen van gecremeerde lichamen. In de achterwand bevindt zich nog een columbarium voor een twintigtal urnen.
Het gedeelte waar de grondvesten van de middeleeuwse bouwfasen werden blootgelegd is afgedekt met een glazen dak. Het gedeelte waar zich de grafkelders bevinden, behield zijn dak. Het oude dakgebinte is 's avonds verlicht en dan te zien door een doorzichtige zoldering. In dit gedeelte zijn aan weerszijden de ramen tot op de grond opengewerkt. Ze werden niet met glas afgesloten zodat kerkgebouw en kerkhof één doorlopende ruimte zijn.
Architect Wilfried De Wijngaert uit Hasselt zocht een compromis om aan het beschikbare budget te voldoen en tegemoet te komen aan de wensen van het gemeentebestuur, de cultuurraad en de bevolking van Ulbeek en niet in het minst aan de eisen van het agentschap Onroerend Erfgoed. Het gaat immers om een gebouw behorende tot een beschermd dorpsgezicht.
Het project ontving de Vlaamse Monumentenprijs in 2012. De jury noemt het een inspirerend voorbeeld in de actuele discussies over de herbestemming van kerken en de eigentijdse rol van religieus erfgoed in de begraafplaatsproblematiek.

Info

Waar Ulbeekstraat
3830 Wellen

Hoe geraak ik hier?

Voorzieningen op deze locatie:

  • Voorzieningen voor rolstoelgebruikers
Trefwoorden Herbestemming en restauratie, Open Monumentendag 2016, herbestemming en restauratie, religieus erfgoed