U bent hier:

Natuurpunt Museum

Locatie

In het Natuur.huis langs de Graatakker in Turnhout is het Natuurpunt Museum gevestigd, als onderdeel van het vormingscentrum van Natuurpunt CVN. Achter het huis ligt een vrij toegankelijke ecologische tuin.
Huis

In 1961 verwierf De Wielewaal een herenhuis in eclectische, neoclassicistische stijl uit 1911. Het gebouw is een typische burgerwoning, met een uitgebouwde souterrain (kelder) waarin zich onder meer de keuken en andere werkruimten voor her personeel bevonden. In de hal valt de monumentale trap op. Sterk verschillend van de vlakke voorgevel, bestaat de achterkant uit meerdere veelhoekige uitbouwsels, met onder meer een tuinkamer en terras. Op de platte daken en tegen de gevels zijn recent groenelementen aangebracht.

Tuin


De diepe tuin is ingericht als natuurtuin. De tuin bevat nog veel oorspronkelijk elementen, vooral houtgewassen zoals de monumentale wierookcypres. Verder zijn nieuwe elementen ingebracht waaronder de insectenhoek met bijenhotel en een educatieve poel. Deze laatste wordt gevoed met het dakwater van het huis. Langs het pad is een bloemenweide ingezaaid. Met de restanten van de opgebroken parking werd een rotstuintje gebouwd. Houtstapels zorgen voor schuil- en overwinteringsplaatsen voor kleine zoogdieren.

Collectie

Vroeger was het verzamelen van dieren en planten een aanvaarde bezigheid van wetenschappers en natuurliefhebbers. Ook pastoor Segers en andere pioniers van de in 1933 opgerichte ornithologische vereniging De Wielewaal bezaten een collectie opgezette vogels, balgen en eieren. De balgen, eenvoudig geprepareerde huiden en veren, werden onder meer gebruikt als educatief materiaal bij voordrachten. In 1963 opende het Kempens Vogelmuseum de deuren. In 2001 is de bestaande collectie uitgebreid met een verzameling opgezette vogels en zoogdieren van een privéverzamelaar. De natuurhistorische collectie van het Natuurpunt Museum telt nu meer dan 1000 stuks.

Museum

In het Natuurpunt Museum wordt in vier tentoonstellingsruimten de relatie gelegd tussen natuur en erfgoed. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de collectie, naast oude films en historische kunstwerken. Naast de permanente opstelling, biedt het museum plaats aan tijdelijke tentoonstellingen. Daarin wordt veel aandacht besteed aan nieuwe thema’s en uitdagingen, zoals klimaatverandering en stadsnatuur.

Info

Waar Graatakker 11
2300 Turnhout

Hoe geraak ik hier?

Openingsuren
  • Woensdag - vrijdag van12:30tot16:30