U bent hier:

Kasteel Mariagaarde

Locatie Monument

Het kasteel te Hoepertingen was ooit een versterkte middeleeuwse burcht. De oudste vermelding over de leenheerlijkheid Hoepertingen gaat terug tot 1150.
In de 17de en de 18de eeuw werd het kasteel verbouwd tot een prachtig adellijk herenhuis op het platteland. Historische sporen zoals het blauwe salon (de kasteelhal), de kardinaalszaal en de huiskapel zijn hiervan bewaard.

Van 1930 tot 1985 werd de kasteelhoeve weer verbouwd, ditmaal tot meisjesinternaat met de naam Sint-Maria Instituut. Nog steeds wordt een deel van het kasteel bewoond door zusters Annuntiaten van Heverlee.

Na een grondige modernisering in 1987 veranderde de naam Sint-Maria-instituut in Kasteel Mariagaarde vzw.

In 1985 kreeg het complex een andere bestemming. De zusters richtten het internaat in als verblijfscentrum: Kasteel Mariagaarde.
Er werd bewust gekozen voor een rustige bestemming, die de leefwijze en levensopvatting van de zusters respecteert. De spiritualiteit van de zusters is te proberen evangelisch Mariaal te leven. Dit houdt in dat zij in het evangelie Maria ontdekken als de vrouw die Jezus aan de wereld gegeven heeft.
Zo trachten de zusters, door dienstbaarheid en eenvoud, door gebed en aanwezigheid in Mariagaarde, in dienst te staan van het Rijk Gods. Zij zijn de stiltemensen van het huis…

Door de historische verbondenheid met dorp en streek, door zijn historische architectuur, door een veelzijdig gamma van hedendaagse initiatieven en door de eenvoudige maar verzorgde huisstijl is Kasteel Mariagaarde een uniek verblijfscentrum voor seminaries en vorming en een bijzondere stilteplek.

Er wonen nog steeds zusters annunciaten in het kasteel. Zij zorgen door hun aanwezigheid voor een warme bewogenheid en een open christelijke identiteit in het huis.

Info

Waar Kasteelstraat 10
3840 Hoepertingen (Borgloon)

Hoe geraak ik hier?

Openingsuren
  • Maandag - zondag van9:00tot22:00