U bent hier:

Goorken

Locatie Openbare ruimte

'Het Goorken’ is een groene diamant aan de Kempense kroon en ligt in de vallei van de rivier Wamp. In dit moerassig domein vind je zowel laagveen, heide en rietlanden als open water, wilgen- en gagelstruiken. Verschillende dieren vinden er een veilig nest, zoals de zeldzame en prachtige vlinder heideblauwtje. Het bruist er van leven!

Info

Waar Vogelaar z/n
2370 Arendonk

Hoe geraak ik hier?

Trefwoorden ANBdomein, anbdomein