U bent hier:

Erfgoedhuis

Locatie Bibliotheek of documentatiecentrum

Het erfgoedhuis heeft verschillende functies. Naast een werkplek voor de vrijwilligers van de erfgoedwerkgroep is het een plaats waar bezoekers archiefmateriaal kunnen consulteren en tentoonstellingen
bezichtigen.
De werking van het erfgoedhuis richt zich op erfgoed opsporen, inventariseren, bewaren en presenteren. Samen met een groep gemotiveerde vrijwilligers willen we op deze manier het lokale erfgoed vrijwaren voor de toekomst. Om onze inwoners te sensibiliseren voor de waarde van erfgoed, organiseren we regelmatig publieksactiviteiten en nemen we deel aan Erfgoed- en Open Monumentendagen.

Heeft u nog oude foto’s, dia’s of filmpjes op zolder of in uw kast die een stukje geschiedenis van Nazareth belichten? Kom dan zeker eens langs in het erfgoedhuis. U kan uw materiaal schenken of in bruikleen geven.

Info

Waar Drapstraat 16
9810 Nazareth

Hoe geraak ik hier?

vrijetijd.cultuur@nazareth.be
09 382 82 62