U bent hier:

Emile Braunschool Universiteit Gent

Locatie Monument

Met de restauratie van de Emile Braunschool keerde de UGent terug naar het voormalige Jezuïetencollege waar na haar oprichting in 1817 de eerste lessen werden gedoceerd.
Het college in de Voldersstraat werd rond 1660 gebouwd en is later vernoemd naar een voormalig burgemeester van Gent. Het gebouw werd in opdracht van de UGent gerestaureerd door het architectenbureau Van Acker & Partners. Via twee stukken nieuwbouw werd het gebouw aangesloten op de aanpalende gebouwen van de faculteit Recht en Criminologie in de Universiteitsstraat.

De verschillende vleugels van de Emile Braunschool huisvesten de facultaire raadzaal en enkele vakgroepen van de faculteit Recht en Criminologie. De facultaire bibliotheek werd uitgebreid in de zuidvleugel, waar ook het originele sierplafond terug werd geplaatst. In het verbindingsgebouw zijn enkele via de restauratie ontdekte fresco’s te bewonderen.

Ter gelegenheid van Open Monumentendag zijn bepaalde delen van het gebouw te bezoeken:
 De binnenplaats van het eerste jezuïetenklooster in Gent, gebouwd in de tweede helft van de 17e eeuw;
 De kloostertrap en de kloostergang van dat jezuïetenklooster, met fresco’s langsheen de deuren van wat ooit monnikencellen waren en nu de bureaus zijn van professoren en assistenten;
 Een voor 80% authentiek 17e-eeuws stuc-plafond van een uitzonderlijke kwaliteit. Het plafond bevindt zich in een ruimte die in de tijd van de Jezuïeten reeds een bibliotheek was. Later werd het een scheikundig labo en nog later een turnzaal van de Universiteit Gent. Het plafond werd uitgebroken in de jaren 1920 (omdat er brokstukken naar beneden vielen) om dan gedurende 80 jaar opgeborgen te liggen in een loods in de haven van Gent;
 De witte binnenplaats van de Braunschool met tuin van Louis Roelandt, die dateert van rond 1820. Louis Roelandt is de architect van de Aula van de universiteit, van het justitiepaleis en van de Vlaamse Opera;
 Kunstwerken: langsheen het parcours ziet u foto’s, tekeningen, beelden en schilderijen die de UGent in bruikleen kreeg van het SMAK.

Info

Waar Voldersstraat 3
9000 Gent

Hoe geraak ik hier?

Trefwoorden Exclusief, Klassieker, exclusief, klassieker, Open Monumentendag 2018, Familie